Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

1.6.1 Svet Varuha za človekove pravice

23. februarja 2019 se je iztekel mandat varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer, s tem pa tudi članicam in članom Sveta varuha, ki so bili imenovani s sklepom varuhinje št. 0601-1/2018 z dne 12. 6. 2018.

Takoj za tem so se začele priprave za imenovanje novega Sveta varuha za človekove pravice (Svet): oblikovanje razpisne dokumentacije, priprava javnega razpisa za imenovanje novih članic in članov sveta, zbiranje prijav in izbira.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sklepom št. 0101-11/2019-57 z dne 10. 5. 2019 imenoval članice in člane Sveta varuha za obdobje svojega mandata do 24. 2. 2025. To so predstavniki civilne družbe Margerita Jurković, dr. Robert Masten, Žiga Vavpotič, Neli Dimc, mag. Cveto Uršič, mag. Lea Benedejčič, mag. Nataša Briški, predstavniki znanosti dr. Simona Kustec Lipicer, dr. Jurij Toplak, dr. Patrick Vlačič ter predstavniki državnih organov: Aldijana Ahmetović, državni svet, Alenka Jerše, informacijski pooblaščenec, Samo Novak, zagovornik načela enakosti, Peter Pavlin, vlada, dr. Marko Rakovec, vlada, in Nataša Voršič, državni zbor.

S tem so bili izpolnjeni pogoji za delo Sveta.

Varuh je sistemiziral novo delovno mesto sekretar Sveta varuha človekovih pravic in na to mesto prerazporedil dr. Kornelijo Marzel, ki je bila pred tem namestnica varuha človekovih pravic. Sekretarka Sveta je poleg drugih opravila odgovorna za pripravo in sklice sej Sveta, pripravo dokumentacije za usklajevanje dela sveta z varuhom in zaposlenimi pri Varuhu, prav tako za sodelovanje Sveta z nevladnimi organizacijami in znanostjo doma in v tujini.

V letu 2019 so se članice in člani Sveta varuha srečali štirikrat.

Prva, ustanovna seja Sveta varuha je bila 10. junija 2019. Članice in člani Sveta so se seznanili s pravnimi podlagami za ustanovitev Sveta, cilji in nameni njegovega delovanja, se spoznali in podrobno obravnavali poslovnik Sveta. Dogovorili so se, da se znova srečajo jeseni, ko bodo svojo pozornost namenili nekaterim vsebinskim vprašanjem s področja človekovih pravic.

Druga seja Sveta varuha je bila na Bledu ob robu blejskega strateškega foruma 3. septembra. Srečanja se je udeležila visoka komisarka Organizacije združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet. Po srečanju z varuhom, ki ji je predstavil pomen tega njegovega ključnega posvetovalnega telesa tudi za nacionalno institucijo za človekove pravice v Sloveniji, je članice in člane sveta seznanila z nekaterimi izzivi Združenih narodov pri uveljavljanju smernic za uresničevanje človekovih pravic. Visoka gostja je še posebej obravnavala pravice v gospodarstvu, kar je bila tudi osrednja tema druge seje Sveta varuha. 

Naslednje srečanje Sveta varuha je bilo na slovesnosti ob dnevu človekovih pravic na Brdu 9. decembra 2019.

Zadnje srečanje članic in članov Sveta v letu 2019 je bilo 18. decembra na Ministrstvu za pravosodje, kjer je v okviru 40. obletnice Konvencije združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk potekala predstavitev novega zbornika »O posebnem položaju žensk v zaporih: prispevki in izbrani mednarodni akti«, po kateri je potekala tudi razprava.

Prvo leto drugega sestava Sveta varuha za človekove pravice je minilo ob medsebojnem spoznavanju, predstavitvah dela in prizadevanjih Varuha za izboljšanje stanja človekovih pravic ter ob izmenjavi izkušenj, pogledov in stališč o zagotavljanju človekovih pravic v gospodarstvu.