Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

1.5 STATISTIKA ZA LETO 2019

...
Najpogosteje ugotovljene kršitve človekovih pravic in svoboščin ali druge nepravilnosti

Teh 305 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugih nepravilnosti je Varuh ugotovil pri 48 organih.
...
Organi pri katerih so bile ugotovljene kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali druge nepravilnosti.

Utemeljitev prikazanih statističnih podatkov je navedena v vsebinskem poglavju tega poročila, v vsakem vsebinskem poglavju so ob začetku navedeni tudi statistični podatki.


4.600 ZADEV JE VARUH OBRAVNAVAL V LETU 2019. Leta 2018 smo obravnavali 4.719 zadev, kar pomeni 2,52-odstotno zmanjšanje v letu 2019.

1.551 POGOVOROV s klicatelji, ki (še) niso vložili pobud.

92 POGOVOROV v okviru poslovanja zunaj sedeža, ki so ostali kot uradni zaznamki, saj so pobudniki tedaj prejeli pojasnila in problematika ni terjala nadaljnje obravnave pri Varuhu.

2.957 POBUD je obravnaval Varuh v letu 2019.
2.545 odprtih novih pobud
412 pobud, prenesenih iz leta 2018

Od tega je bilo na dan 31. decembra 2019:

  • 553 ali 18,7 % jih je bilo v reševanju;
  • 346 ali 14,4 % pobud je bilo utemeljenih, med njimi 113 s področja zagovorništva;
  • 327 ali 13,6 % pobud ni bilo utemeljenih.
  • 1.446 ali 60,1 % je bilo takih, v katerih ni bilo pogojev za obravnavo;
  • 282 ali 11,7 % pobud ni spadalo v Varuhovo področje;
  • 3 ali 0,1 % je bil podan umik soglasja na področju zagovorništva.

2.404 ali 81,3 % je bilo rešenih (končanih) pobud.


Varuh je ugotovil, da so bila zatrjevanja o kršenju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 233 pobudah utemeljena in da je bila kršena najmanj ena (ali več) temeljna človekova pravica in svoboščia (po Ustavi RS) ter da nista bili spoštovani načeli pravičnosti in dobrega upravlanja.

Med 233 utemeljenimi pobudami je Varuh ugotovil 305 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin (opredeljenih v Ustavi RS) in drugih nepravilnosti, kot je kršitev načela pravičnosti in dobrega upravljanja oziroma neupravičeno zavlačevanje postopka in očitno zlorabo oblasti po ZVarCP.

K tem 305 kršitvam je treba dodati 113 primerov s področja zagovorništva otrok, pri katerih ne ugotavljamo konkretnih kršitev, so pa obravnavane kot utemeljene pobude in zato tudi prištete med 346 utemeljenih pobud.

Večje število kršitev pravic, v primerjavi s številom utemeljenih pobud je posledica večjega števila ugotovljenih konkretnih kršitev pri posamezni pobudi. Tako smo med obravnavanimi pobudami v nekaterih primerih ugotovili tudi dve ali več kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugih nepravilnosti.