Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

1.4 DOSTOPNOST IN DELOVANJE VARUHA ZUNAJ SEDEŽA V LETU 2019

V letu 2019 smo prejeli 21.628 vhodnih dokumentov (v letu 2018 pa 22.448).

Ustvarili smo 9.613 izhodnih dokumentov (v letu 2018 pa 9.067).

Informatorji so v  letu 2019 sprejeli 9.500 telefonskih klicev (v letu 2018 pa 8.039).

Strokovni sodelavci so v letu 2019 opravili 1.551 pogovorov s klicatelji, ki (še)niso vložili pobude (v letu 2018 pa 1.548).


Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v letu 2019 obiskal več socialno varstvenih zavodov. Obiskani zavodi so bili:

 • Domovi za starejše (6): Dom starejših občanov Šiška, Dom upokojencev Nova Gorica, Obalni dom upokojencev Koper, Dom starejših občanov Preddvor, Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
 • Varstveno delovni centri (7), center (oziroma zavod) za usposabljanje, delo in varstvo (v nadaljevanju: CUDV oziroma ZUDV): VDC Nova Gorica – Enota Stara Gora, VDC Muta, VDC Kranj, VDC Polž (Maribor), VDC Zagorje ob Savi, VDC INCE – Enota Mengeš, ZUDV Dornava, CUDV Draga – Dom Vižmarje, Center Korak (Kranj).
 • Centri / zavodi za usposabljanje, delo in varstvo (2): CUDV Draga – Dom Vižmarje, ZUDV Dornava
 • Posebni socialno varstveni zavodi (2): Dom na Krasu (Dutovlje), SVZ Hrastovec.
 • Drugo: Obiskali smo tudi nevladno organizacijo Ozara (Maribor), Dnevni center v Mariboru in Center ponovne uporabe Vojnik - zaposlitveni center.

Leta 2019 smo opravili 12 poslovanj zunaj sedeža, kjer je varuh skupaj z namestniki opravil 168 osebnih pogovorov. S poslovanjem zunaj sedeža se želi Varuh približati tudi tistim ljudem, ki zaradi oddaljenosti ali katerega drugega razloga ne morejo priti na pogovor na sedež Varuha. Kraji, ki jih je Varuh obiskal v tem letu, so naslednji:

 • 9. 1. 2019 Ajdovščina
 • 6. 2. 2019 Bistrica ob Sotli
 • 6. 3. 2019 Maribor
 • 3. 4. 2019 Lenart
 • 8. 5. 2019 Muta
 • 5. 6. 2019 Trbovlje
 • 3. 7. 2019 Gornji Petrovci
 • 7. 8. 2019 Koper
 • 4. 9. 2019 Kamnik
 • 2. 10. 2019 Preddvor
 • 6. 11. 2019 Tolmin
 • 4. 12. 2019 Vojnik

Podatki o obiskih Varuha v svojstvu državnega preventivnega mehanizma (v nadaljevanju: DPM) so navedeni v poglavju o DPM.