Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Generalna sekretarka - Urška Nardoni

Generalna sekretarka Urška Narodni

Ima več kot 18 let delovnih izkušenj, ki si jih je nabirala tudi z delom v tujini. V svoji karieri je vodila najzahtevnejše pravne postopke (predvsem upravne postopke) in skrbela za organizacijo dela pri številnih delodajalcih. Skrbela je tudi za vodenje zadev s področja delovnega prava, javnega naročanja in postopkov informacij javnega značaja. Pred sodišči in drugimi javnimi organi je kot odvetnica pravno zastopala stranke.

 • Leta 1998 si je na Pravni fakulteti v Ljubljani pridobila naziv univerzitetne diplomirane pravnice. Leta 2005 je opravila pravniški državni izpit.
 • Po zaključku študija se je leta 1999 kot pravna svetovalka zaposlila v podjetju Perenič svetovanje d.o.o. v Ljubljani. Pripravljala je dokumentacijo in spremljajoče pogodbe za javna naročila, pripravljala je pravna mnenja o skladnosti javnih naročil državnih organov za nakup softwear-a in hardwear-a ter telekomunikacijske opreme z Zakonom o izvrševanju proračuna RS. Vodila je tudi druge pravne zadeve za takratni Center Vlade RS za informatiko.
 • Leta 2001 se je zaposlila v Službi RS za zakonodajo kot Višji svetovalec II. Vodile je postopke javnih naročil in pripravljala vso spremljajočo dokumentacijo. Bila je članica komisij za izbor najboljšega ponudnika. Skrbela je za nadzor nad pravno pravilno izvedbo zadevnih pogodb za javna naročila. Pripravila in vodila je vse zadeve s področja delovnega prava. Skrbela je za izvedbo javnih natečajev, bila je članica natečajnih komisij, pripravljala je pogodbe za zaposlitev, itd.
 • Leta 2005 si je delovne izkušnje nabirala v Belgiji, in sicer v Evropskem parlamentu v generalnem sekretariatu Predsedstva. Delala je kot pravnik lingvist in za slovenski jezik zagotavljala pravno-lingvistične in nomotehnične skladnosti zakonodajnih besedil in drugih besedil v zakonodajnem postopku parlamenta. Pripravljala in prevajala je končna zakonodajna besedila.
 • Leta 2007 se je kot pravna svetovalka zaposlila v podjetju Taxgroup pravno svetovanje d.o.o. v Ljubljani. Pred sodišči in drugimi javnimi organi je pravno zastopala stranke na področju civilnega, delovnega in pogodbenega prava.
 • Leta 2008 se je zaposlila na Mestni občini Ljubljana. Delala je kot vodja odseka za razpolaganje z nepremičninami. Vodila je različne projekte z delovnega področja, izvajala je tudi druge najzahtevnejše naloge s področja ravnanja s stvarnim premoženjem MOL. Pripravljala je najzahtevnejše dokumente in gradiva z delovnega področja.
 • Leta 2011 se je najprej kot odvetniška kandidatka, nato pa kot odvetnica zaposlila v odvetniški družbi Odvetnik Luka Divjak v Ljubljani, kjer je opravljala odvetniške storitve na področju civilnega, upravnega, pogodbenega, delovnega in gospodarskega prava.
 • Leta 2013 se je kot odvetnica zaposlila v Odvetniški pisarni Platovšek v Ljubljani. Opravljala je odvetniške storitve na področju civilnega, upravnega, pogodbenega, delovnega in gospodarskega prava.
 • Leta 2015 se je kot višja svetovalka za pravne zadeve zaposlila na Občini Škofja Loka. Vodila in odločala je v najzahtevnejših upravnih postopkih, pripravljala je dokumentacijo in pogodbe s področja kadrovanja. Izvajala je naloge s področja dostopa do informacij javnega značaja. Pravno je svetovala na področju investicijskih projektov, javnih financ, javnih naročil. Vodila je postopke javnega naročanja, sodelovala je v strokovnih komisijah za oddajo javnih naročil. Pripravljala je dokumentacijo in spremljajoče dokumente za oddajo javnih naročil.
 • Leta 2018 se je kot svetovalka generalnega sekretarja za pravna vprašanja zaposlila pri Varuhu človekovih pravic.
 • S 1.7.2020 je nastopila funkcijo generalne sekretarke Varuha.