Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Generalna sekretarka - Tatjana Guštin

Portret generalne sekretarke Varuha Tatjane Guštin

Je univerzitetna diplomirana ekonomistka z več kot 25 let delovnih izkušenj iz gospodarstva (1997-2005) in javnega sektorja, kjer deluje od leta 2005. V tem okviru se je ukvarjala predvsem s področjem finančnega in materialnega poslovanja, kadrovskimi zadevami, javnimi naročili, pripravo pravnih aktov s področja financ in splošnih zadev, predvsem v smislu oblikovanja in uveljavljanja notranjih načel, pravil in postopkov delovanja posamezne institucije, v kateri je bila zaposlena, informacijskimi tehnologijami ter drugimi splošnimi oz. upravnimi zadevami.    

  •  2005 – 2012 Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj - vodja Službe za finančno poslovanje
  • 2012 - 2014 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije - podsekretarka v Finančni službi
  • 2014 - 2018 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - vodja Službe za finančno poslovanje
  • 2018 – 2022 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije - vodja Sektorja za splošne zadeve
  • 2022 – 2023 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije - namestnica generalnega sekretarja
  • 2023 – Varuh človekovih pravic Republike Slovenije – generalna sekretarka (od 1. 11. 2023 dalje)

Odlikujejo jo široke organizacijske in vodstvene kompetence. Je strokovnjakinja za področje financ in kadrovskega menedžmenta ter ima predvsem velik čut za sočloveka.