Varuh človekovih pravic

Equality in front of the law