Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnava predloga za postavitev zagovornika otroku v postopku spremembe stikov

Na Varuha se je obrnila mama 13-letnega sina, ki je imel stike z očetom določene po dogovoru. Ker je imel oče službo v tujini, je imel običajno stik z njim le enkrat na dva meseca ob koncu tedna, ko je prišel oče domov. Mama je povedala, da sin ne želi stika z očetom, ker se je pri zadnjih dveh stikih počutil zelo slabo, saj si oče zanj ni vzel časa, z njim je moral hoditi po gostilnah, oče pa je bil pod vplivom alkohola stanju. Sin je mami povedal, da si drugačnih stikov z očetom sicer želi. Mama je o dogodku obvestila tudi CSD, ki se je z otrokom pogovoril, mami pa so predlagali, naj vloži na sodišče predlog za izvajanje stikov pod nadzorom in za postavitev zagovornika za sina.

V postopku obravnave pobude za postavitev zagovornika smo se pogovorili z mamo in CSD ter se odločili, da tudi očetu predlagamo postavitev zagovornika. Oče soglasja ni podal niti se na naš dopis ni odzval. Poklicala pa nas je njegova partnerka, ki je opravičevala njegovo neodzivnost. Zanikala je tudi kakršne koli težave partnerja z alkoholom. Ko je njegov sin ob koncu tedna pri očetu, pride tudi njen sin, skupaj pa imata še enega otroka.

Mami in CSD smo sporočili, da očetovega soglasja nismo dobili. Mama je v tem času že dobila brezplačno pravno pomoč in sodišču predlagala izdajo začasne odredbe, s katero bi se določili stiki pod nadzorom. Od CSD pa smo izvedeli, da so opravili pogovor tudi s sinom partnerke, ki je povedal enako kakor pobudničin sin. Ocenili so, da zaradi močnega opijanja očeta stiki niso v korist otrok in začeli postopke za zaščito vseh otrok v družini, sodišču pa so poslali mnenje, v katerem so podprli predlog mame za stike pod nadzorom.
Sodišče je zelo hitro sklicalo prvo obravnavo, na kateri je sodnica predlagala, naj se v postopku postavi sodni izvedenec, in ne zagovornik otroka, ker naj bi to domnevno podaljšalo postopek. O smiselnosti pošiljanja predloga za postavitev zagovornika sodišču smo se pogovorili s CSD in mamo. CSD je menil, da ima fant v mami dobro oporo in da glede na razplet dogodkov postavitev res ni potrebna. Tudi mama se je s tem strinjala. Enakega mnenja je bil sin.

Ker je fant svoje mnenje izrazil že na CSD in je bil v postopku postavljen tudi izvedenec, CSD pa je menil, da mama sliši in podpira otroka, smo ocenili, da postavitev zagovornika ni več potrebna, zato sodišču nismo predlagali postavitve zagovornika s sklepom.

Natisni: