Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Lista aktivnih zagovornikov

 1.     AHČIN Mojca        11.8 - 4 - 072
 2.     ANDREJKA Mateja       11.8 - 4 - 114   
 3.     BERTONCELJ Tinka       11.8 - 4 - 112   
 4.     BLAŽEKOVIČ Lidija         11.8 - 4 - 002
 5.     BOLČINA Lidija         11.8 - 4 - 003
 6.     BOŠNJAK Manuela        11.8 - 4 - 089
 7.     BRAČIČ Saša        11.8 - 4 - 095
 8.     DEMŠAR Marija        11.8 - 4 - 092
 9.     DOLINAR Mojca        11.8 - 4 - 043
 10.     DOMAJNKO Martina         11.8 - 4 - 005
 11.     FELC Brina      11.8 - 4 - 105   
 12.     FERŠ KUKOLJ Karmen     11.8 - 4 - 006
 13.     FINGUŠT PESEK Mateja    11.8 - 4 - 093
 14.     FRELIH Katja        11.8 - 4 - 039
 15.     GLOBOČNIK Doris        11.8 - 4 - 062
 16.     GORENC KOŠIR Saša       11.8 - 4 - 110   
 17.     GUČEK Tita Marija         11.8 - 4 - 007
 18.     HAVLE Špela         11.8 - 4 - 008
 19.     JAMBREK LAMPRET Eva     11.8 - 4 - 063
 20.     KAŠTRUN Sandra   11.8 - 4 - 045
 21.     KERŠEVAN Simona        11.8 - 4 - 076
 22.     KERSNIK Mojca        11.8 - 4 - 065
 23.     KLUN Vida         11.8 - 4 - 014
 24.     KOŠAK Alenka         11.8 - 4 - 015
 25.     KOŠIR Mirjam        11.8 - 4 - 016
 26.     KRALJ Tina        11.8 - 4 - 067
 27.     KREVL Eva            11.8 - 4 - 096
 28.     LAPUH Katarina        11.8 - 4 - 038
 29.     MAJCEN Natalija     11.8 -4 -069
 30.     MATIJEVIĆ VENTIN Nataša        11.8 - 4 - 097
 31.     MIKEC Simona       11.8 - 4 - 113   
 32.     NOLIMAL Ivan        11.8 - 4 - 078
 33.     NUŠEVIĆ Sandra      11.8-4-079
 34.     OLIP Maja              11.8 - 4 - 080
 35.     OSTERC Irena        11.8 - 4 - 023
 36.     PAVLENČ Ina         11.8-4-081
 37.     PODGORŠEK Melita        11.8 - 4 - 098
 38.     POTOČAR Tanja       11.8 - 4 - 108  
 39.     POVŠIČ Tanja        11.8 - 4 - 041
 40.     PREZELJ MANFREDA Meta      11.8 - 4 - 104
 41.     PUŠNAR Manca      11.8 - 4 - 56
 42.     RAMŠAK Fides        11.8 - 4 - 030
 43.     RASHID Zlatka        11.8 - 4 - 026
 44.     SAKSIDA Sonja        11.8 - 4 - 100
 45.     ŠAVLI Matejka        11.8 - 4 - 102
 46.     SEMIČ Katarina        11.8 - 4 - 083
 47.     ŠILC Marjeta       11.8 - 4 - 111   
 48.     SITAR Staša        11.8 - 4 - 032
 49.     SKORNŠEK Zala      11.8 - 4 - 106   
 50.     STANIČ Branka        11.8 - 4 - 055
 51.     ŠTEFANEC Jasmina        11.8 - 4 - 048
 52.     STRITIH Božena       11.8 - 4 - 107   
 53.     SUHOVRŠNIK Alojzija    11.8 - 4 - 101
 54.     ŠUMAK Nataša        11.8 - 4 - 034
 55.     TULJAK Barbara        11.8 - 4 - 084
 56.     URANIČ Tina        11.8 - 4 - 085
 57.     VALIČ Barbara        11.8 - 4 - 086
 58.     VINDER Mojca        11.8 - 4 - 087
 59.     VOMBEK Suzana        11.8 - 4 - 088
 60.     VUČAJNK Božena        11.8 - 4 - 058
 61.     ZIDAR Nataša        11.8 - 4 - 103
 62.     ŽUMBAR Ajda       11.8 -4- 109