Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Kdaj in kako do zagovornika?

Kdaj ...?


Zagovornik je bil doslej največkrat postavljen v postopkih:

 • razveze: odločanja o zaupanju otroka v varstvo in vzgojo in odločanja o stikih,
 • predodelitve otroka,
 • spremembe stikov,
 • odvzema otroka iz družine in namestitve v zavodsko varstvo,
 • odvzema otroka iz družine in namestitve v rejniško družino,
 • stiki z otrokom v rejništvu.

 

Na zagovornika se lahko otroci obrnejo v vseh postopkih in zadevah, v katerih so udeleženi (na centru za socialno delo, na sodišču, v šoli, na policiji, v zavodu), če

 • ne razumejo, kaj se jim dogaja in želijo informacije;
 • bi radi povedali svoje mnenje, a jih odrasli ne poslušajo;
 • čutijo, da odrasli niso razumeli, kaj so povedali;
 • odrasli odločajo o otrokovi prihodnosti 
 • ...

Kako ...?

Otrok lahko svoj problem sporoči 

staršem ali drugemu odraslemu, ki mu zaupa, in skupaj poiščeta zagovornika

ali

ga pokliče sam na telefonske številke:

 • Varuh človekovih pravic RS: 080 15 30
 • za Ljubljansko območje in bližnjo okolico Ljubljane: 031 337 348
 • za Primorsko območje in Notranjsko - Kraško območje: 031 344 593
 • za Goriško območje: 031 662 010
 • za Gorenjsko območje: 031 497 607
 • za Štajersko območje in SV del Slovenije: 051 630 388
 • za Celjsko – Koroško območje: 031 660 832
 • za Dolenjsko območje: 041 471 176

ali piše na zagovornistvo-otrok(at)varuh-rs.si

Pobudo za imenovanje zagovornika lahko poda vsakdo, ki meni, da otrok ne more uresničiti pravice, da izrazi svoje mnenje. Če varuh oceni, da je pobuda utemeljena, pridobi soglasje obeh staršev ali zakonitih zastopnikov in določi zagovornika s seznama zagovornikov. Ni potrebna privolitev tistega od staršev, ki mu je bila odvzeta starševska skrb ali ki trajno ni sposoben izraziti svoje volje. Soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov ni potrebno, če z imenovanjem zagovornika soglaša otrok, ki je že dopolnil 15 let. Če soglasja staršev ali zakonitih zastopnikov glede imenovanja zagovornika ni ali če je naknadno umaknjeno, varuh pošlje predlog za imenovanje zagovornika pristojnemu centru za socialno delo ali sodišču, ki ga imenuje s seznama zagovornikov, če oceni, da je to v postopku pred centrom za socialno delo ali sodiščem v korist otroka.