Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Postavitev zagovornika otroku v sodnem postopku spremembe stikov

Okrožno sodišče (v nadaljevanju: sodišče) je Varuhu predlagalo, da v sodnem postopku spremembe stikov otroka s starši imenuje zagovornika 8 letnemu otroku. Stiki naj bi se spremenili tako, da otrok v času stikov pri enem od staršev ne bi imel stikov z določeno tretjo osebo.

Varuh je sodišče zaprosil za dodatne informacije, ki jih potrebuje, da lahko izbere najbolj primernega zagovornika zaradi morebitnih posebnosti pri otroku. Po preučitvi vseh prejetih informacij je ugotovil, da je pobuda za postavitev zagovornika otroku utemeljena. Predlog za postavitev zagovornika je sodišču podal eden od staršev, zato je bilo potrebno pridobiti še soglasje drugega starša. Če Varuh ne bi pridobil soglasja drugega starša, bi zagovornika otroku imenovalo sodišče s sklepom.

Varuh se je obrnil tudi na pristojni center za socialno delo, kjer je prejel informacijo, da ne bodo opravili razgovora z otrokom, saj bi bila ob vključitvi zagovornika in tudi sodnega izvedenca, to dodatna obremenitev za otroka.

Varuh je tudi od drugega starša pridobil soglasje za postavitev zagovornika otroku, zato sodišču ni bilo treba zagovornika imenovati s sklepom. Sodišče je bilo obveščeno, da je Varuh, s soglasjem obeh staršev, postavil zagovornika otroku.

V postopku spremembe stikov je lahko otrok v procesu zagovorništva izrazil svoje želje in mnenje o odnosu in stikih z obema staršema in tretjo osebo, zaradi katere je bil postopek sprožen. Otroku je bil pojasnjen namen zagovorništva in informacije o postopku na njemu primeren in razumljiv način. Otroku je bilo tudi pojasnjeno, da če bi želel, se bo njegovo mnenje zapisalo v obliki izjave, ki jo bo Varuh skupaj s poročilom zagovornika in koordinatorja poslal sodišču.

Zagovornik in otrok sta imela devet srečanj. Otrok je svoje želje glede stikov in drugih zanj pomembnih stvareh zapisal v izjavo, ki je bila predstavljena staršema in posredovana sodišču. Sodišče se je v sodnem postopku urejanja stikov tako lahko pri odločanju o otrokovih pravicah in koristih, oprlo tudi na izražene želje in mnenje otroka. 13.4-32/2018


Natisni: