Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja se je seznanila s težavami odraslih z motnjo avtističnega spektra Aspergerjev sindrom

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in svetovalka pri Varuhu dr. Ingrid Russi Zagožen sta v sredo, 25. 2. 2014, na pogovor sprejeli predstavnice Društva AS, Društva za pomoč odraslim osebam z motnjo avtističnega spektra Aspergerjev sindrom.

Seznanile so ju s problematiko odraslih oseb z motnjo avtističnega spektra. Opozorile so na nepoznavanje motnje s strani zdravstvenega osebja, na področju socialne in niti med organi pregona (policija, tožilstvo in sodišča) s katerimi imajo ljudje z motnjo avtističnega spektra zaradi nerazumevanja okolice pogosto stike. Nepoznavanje motnje onemogoča ustrezno vključenost teh oseb v družbo in jim povzroča veliko stisk.
 
Izrazile so zaskrbljenost nad neurejenim statusom odraslih z motnjo pri zaposlovanju ter nakazale potrebo po osebni asistenci takim ljudem.  

Natisni: