Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Filmski natečaj (Ne)strpnost v drugačnosti

S filmom do boljše družbe

 

 

Natečaj se je začel ob dnevu človekovih pravic 10. 12. 2005 in se zaključil 22. 9. 2006.

Varuh človekovih pravic RS je v okviru prizadevanj za strpno družbo oziroma prizadevanj za širjenje vedenja o človekovih pravicah ob dnevu človekovih pravic 10. decembru 2005 razpisal filmski natečaj za osnovnošolce in srednješolce z naslovom (Ne)strpnost v drugačnosti. Natečaj se je zaključil 22. septembra 2006, nanj pa se je odzvalo 16 avtorjev in poslalo 13 filmov.

Mladi so ali pod okriljem šol ali v obliki posameznih oziroma skupinskih iniciativ zunaj šol so skozi izdelavo filmčkov prispevali k razmišljanju o človekovih pravicah, različnosti in drugačnosti in o (ne)strpnem sobivanju v naši družbi in s svojo aktivnostjo pripomogli k širjenju vedenja o človekovih pravicah. Filmčki vseh sodelujočih so namreč na ogled tukaj.

Osnovni namen natečaja je bil delovni proces nastajanja vizualnega produkta, ki zaradi forme sporočanja njuno vključuje poglobljen razmislek o temi, zato je Varuh skušal izmed prispelih filmov izbrati pet enakovrednih filmov, ki so glede na postavljene kriterije najbolj izstopali, vsi sodelujoči pa so že s svojim sodelovanjem na natečaju postali prejemniki priznanj za promocijo človekovih pravic.

Rezultati natečaja

Razpisni pogoji