Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Razpisni pogoji

Filmski natečaj (Ne)strpnost v drugačnosti

Natečaj se je začel ob dnevu človekovih pravic 10. 12. 2005 in se zaključil 22. 9. 2006.

 

Varuh človekovih pravic RS objavilja Filmski natečaj za mlade. Vabimo vas, da naredite svoj film na temo (Ne)strpnost v drugačnosti in jih pošljete na naslov Varuha do 22. septembra 2006 (naslov je spodaj!).

IZTOČNICE ZA RAZMISLEK PRI OBLIKOVANJU FILMA:

Sem drugačen od tebe. Moji lasje niso iste barve kot tvoji in moj smeh ne zveni enako kot tvoj. Rad vstajam zgodaj, med tem ko ti navdušeno ponočuješ. Uživam v popularni glasbi, medtem ko so tvoja ušesa uglašena na ostrejše zvoke. Govorim drugače kot ti, mislim drugače kot ti. Včasih mi greš na živce, ker se ne strinjaš z mano, drugič spet sem navdušen, ker si se domislil nečesa genialnega. Bi se tega domislil, če bi veroval v enakega Boga kot jaz? Bi mi bil dovoljen dvom ob tvojih drugačnih pogledih na nama sorodne reči, če bi bil rojen v Sloveniji? Mi boš šel jutri na živce, ker si temnopolt, ali pa bom tvoj obraz ogledoval kot najslastnejšo čokolado? Pogovori s tabo znajo biti naporni, vendar se pogovarjava. In iščeva kompromise. In si skušava ne iti na živce. In uživati v najini različnosti.

Razpisni pogoji:

 • Sodelujejo lahko vsi, ki obiskujejo osnovno ali srednjo šolo (profesionalni filmski delavci in pedagogi lahko pri filmih sodelujejo zgolj kot mentorji).
 • Filme lahko naredijo posamezniki ali skupine v šolah, na primer v interesnih delavnicah, filmskih krožkih ali pa zunaj šol, v zasebnih pobudah ali pobudah klubov.
 • En avtor lahko pošlje tudi več filmov.
 • Prijavnine ni, ob oddaji izdelka je potrebno poslati le prijavnico z zahtevanimi podatki. 
 • Varuh ne bo plačeval najemnine za filme ali stroškov projekcije (t. i. screening fee).
 • Na natečaju lahko sodelujejo filmi narejeni od decembra 2005 do 22. septembra 2006. 
 • KATEGORIJE: 

                                            OSNOVNA ŠOLA        SREDNJA ŠOLA

            Dokumentarni                  A                                 C

            Animirani                           B                                 D  

 •  Filmi naj bodo poslani na DVD formatu (PAL). Če to ni mogoče, naj bodo filmi na miniDV (samo PAL) ali CD (divx).
 • Lahko so nemi ali zvočni
 • Naj ne bodo daljši od 10 minut.
 • Vsako delo mora biti opremljeno z naslovom in imeni ustvarjalcev, mentorjev in nazivom šole, društva, kluba ali organizacije iz katere avtorji(-ce) prihajajo.
 • K poslanemu filmu je treba priložiti prijavnico, ki mora biti čitljivo izpolnjena. Dve (2) fotografiji naj sta ali priloženi ali pa v elektronski obliki poslani na elektronski naslov natasa.kuzmic(at)varuh-rs.si.
 • Prijavnico je treba poslati tudi v elektronski obliki na elektronski naslov natasa.kuzmic(at)varuh-rs.si .
 • Prejetih filmov in fotografij ne bomo vračali.
 • Napisi in dialogi morajo biti v slovenskem jeziku ali pa morajo filmi imeti slovenske podnapise.
 • Prispele filme si bo ogledala najmanj tričlanska strokovna žirija.
 • Prijavitelji bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti.
 • Izbrane filme bomo s privoljenjem avtorja(-ev) prikazali v letih 2006 in 2007 ob različnih dogodkih Varuha človekovih pravic RS z namenom predstaviti jih. K predstavitvam bodo povabljeni tudi avtorji najboljših filmov po oceni komisije. 
 • Najboljše filme bomo prvič zavrteli ob obležitvi Konvencije o otrokovih pravicah 20. novembra.
 • Vsi sodelujoči bodo prejeli priznanje Varuha za prispevek k promociji človekovih pravic.
 • Najboljših pet bo prejelo še praktično nagrado.
 • Filmi in priloge morajo biti poslani do 22. septembra 2006 na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska 56, 1109 Ljubljana, s pripisom Filmski natečaj za mlade.

Dodatne informacije lahko dobite pri Nataši Kuzmič (01/ 475 00 35), natasa.kuzmic(at)varuh-rs.si).