Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Rezultati filmskega natečaja (Ne)strpnost v drugačnosti

S filmom do boljše družbe

Varuh človekovih pravic RS je v okviru prizadevanj za strpno družbo oziroma prizadevanj za širjenje vedenja o človekovih pravicah ob dnevu človekovih pravic 10. decembru 2005 razpisal filmski natečaj za osnovnošolce in srednješolce z naslovom (Ne)strpnost v drugačnosti. Natečaj se je zaključil 22. septembra letos, nanj pa se je odzvalo 16 avtorjev in poslalo 13 filmov.

Mladi so ali pod okriljem šol ali v obliki posameznih oziroma skupinskih iniciativ zunaj šol so skozi izdelavo filmčkov prispevali k razmišljanju o človekovih pravicah, različnosti in drugačnosti in o (ne)strpnem sobivanju v naši družbi in s svojo aktivnostjo pripomogli k širjenju vedenja o človekovih pravicah. Filmčki vseh sodelujočih so namreč na ogled prav na teh spletnih straneh.

Osnovni namen natečaja je bil delovni proces nastajanja vizualnega produkta, ki zaradi forme sporočanja njuno vključuje poglobljen razmislek o temi, zato je Varuh skušal izmed prispelih filmov izbrati pet enakovrednih filmov, ki so glede na postavljene kriterije najbolj izstopali, vsi sodelujoči pa so že s svojim sodelovanjem na natečaju postali prejemniki priznanj za promocijo človekovih pravic.

 

ZAPISNIK ŽIRIRANJA FILMOV

Na razpis je prispelo 13 filmov (8 igranih, 4 dokumentarni, 1 animiran). Člani strokovne žirije Miha Peče, Nataša Kuzmič in Barbara Samaluk so si filme ogledali 5.10.2006 v prostorih ZRC SAZU. Žirija je v skladu s pravilnikom o žiriranju soglasno izbrala Natašo Kuzmič za predsednico žirije. 

Prispele filme je ocenjevala:
•    glede na avtonomnost avtorjev pri posredovanju zgodbe,
•    glede na ustvarjalni proces nastajanja filma
•    vizualno formo in učinek filmskega jezika
•    glede na njihovo skladnost z razpisano temo

Ugotovili smo, da so bile glede na število prijavljenih igranih filmov zahteve razpisa očitno preozke, zato smo v ocenjevanje umestili tudi igrane filme in film, ki je s svojo formo presegel časovni okvir.

Žirija je na podlagi pravilnika žiriranja soglasno izbrala pet enakovrednih filmov:
1.    Bilka (eksperimentalni) - Sara Kern, Monika Račevič
2.    Strpnost (animirani) -  Rok Anžlovar
3.    Drugačnost (dokumentarni) – Martin Sonc, Viki Twrdy
4.    Tarina zgodba (igrani) – Bojana Petkovič
5.    Touch of hope - Dotik upanja – Dotik Upanja (igrani) – Nina Tomšič, Gašper Bregar

Bilka izkazuje veliko avtonomnost avtoric in iskriv ustvarjalni proces. Zgodba, iztrgana iz dejanskega življenja mladih, teče in nakazuje na tiste manj očitne različnosti, ki nam v vsakdanjem življenju onemogočajo sproščeno sobivanje (nezmožnost navezovati stike). Gre pa tudi korak naprej, ko pokaže, da je sobivanje mogoče in da celo omogoča nadgradnjo naših ravnanj (nova prijateljica omogoča spremembo samopodobe in posledično ravnanja). Tudi v formalnem pogledu film kaže željo po kreativni nadgradnji, vendar pa je končni učinek zgolj dekorativen in ne kaže nujne zveze s samo vsebino filma. Žirija je film prekategorizirala v eksperimentalno zvrst, ker računalniško obdelana slika še ne pomeni, da je film animiran.

Edini prispeli animirani film Strpnost nastavlja jedrnat razmislek o v kapitalizmu mnogo bolj očitnih pojavih razlikovanja in diskriminacije na podlagi socialnega porekla in statusa in uči, da je te razlike treba (!) premostiti. Animacijski nastavki omogočajo še bolj poglobljene razmisleke o načinih preseganja teh razlik. S prepogosto uporabo besedila, ki je komentiralo dogajanje, je avtor, žal, razvrednotil risbo in ji podelil zgolj položaj ilustracije.
  
Drugačnost je edini film, pri katerem so se avtorji odpravili med ljudi in drugim - drugačnim -  dali možnost, da sami spregovorijo o sebi. Kmalu spoznamo, da so nam drugačni podobni in da so hkrati različni - kot smo si mi vsi, ki ne spadamo med t. i. drugačne, hkrati različni in podobni. Prikažejo pa tudi, da so tisti, ki jih (ne)drugačni označujemo za drugačne, ponavadi izolirani, »nekam spravljeni«. Drugačnost je dober nastavek za dejansko iskanje tistih značilnosti drugačnih, s katerimi lahko bogatijo življenje (ne)drugačnih. Namesto reportaže bi bila bolj ustrezna dokumentarna forma.
 
Tarina zgodba z zgodbo o  najstnici, ki misli, da je predebela, in zaradi domnevnega zavračanja okolice postane anoreksična. Ta primer kaže na našo različnost in posledice nesprejemanja te različnosti. Zgodba filma je dovolj povedna, da se brez škode odreče dodatnim pisnim podukom. Brez njih je bogatejša in prepričljivejša! Film kaže na izredno aktivistično naravnanost avtorice.

Tudi Touch of hope s finalnim dotikom upanja presega zgolj ugotavljanje, da smo različni, pač pa nakazuje, da je tako mogoče tudi sobivati. Dotik upanja v formi stereotipov nastavlja osnove za iskanje načinov, kako lahko različnosti strpno sobivajo. Moti le nekoliko togo in shematično podajanje zgodbe, ki je preveč predvidljivo.
 
Vsi prispeli filmi so enkratni prispevek k razmisleku o drugačnosti, podobnosti in različnosti, strpnosti in nestrpnosti in medsebojnih odnosih, zato se je žirija odločila, da jih vse postavi na ogled na spletno stran Varuha  www.varuh-rs.si" www.varuh-rs.si in jim podeli priznanje Varuha za prispevek k varovanju človekovih pravic. Avtorji izbranih pet filmov prejmejo praktično nagrado.

Seznam vseh ostalih poslanih videofilmov na temo (Ne)strpnost v drugačnosti (september 2006):

   *Za ogled filmov kliknite na naslov filma pod tabelo (xvid format). Če na svojem računalniku nimate ustreznega kodeka, si ga lahko namestite s tega spletnega mesta).

  *Zaradi gledljivosti filma smo bili primorani konvertirati filme in s tem zmanjšati resolucijo slike.

   

  Originalni naslovTarina zgodbaAvtor / Režiser Bojana Petkovič
  Produkcija Drugi pomembni sodelujočiscenarij, montaža - Bojana Petkovič, kamera - Darja Petkovič
  KategorijaDokumentarni – igrani filmŠolaSrednja šola
  Čas trajanja 8 minut 48 sekundDatum produkcije Marec 2006
  Kratek sinopsis filma
  Nekaj študentov najame večjo hišo, kjer živijo med študijem. Med njimi je tudi študentka Tara, ki se sreča z boleznijo anoreksijo. Prikazana je zgodba ene izmed deklet, ki se sreča z navideznim nesprejemanjem okolice in njena odločitev, da shujša za vsako ceno.
  Kratka predstavitev avtorja(-ev) / režiserja(-ev)
  S kratkimi  filmi se ukvarjam ljubiteljsko že od 12 leta, ko sem s sestrama odkupila staro kamero. Nastalo je kar nekaj družinskih filmov. Letos januarja sem se začela ukvarjati še z montažo in nastala sta 2 filma v dveh mesecih: Nestrpnost v drugačnosti in Tarina zgodba


  Film:  Tarina zgodba 1.del (7,7 MB) Xvid format
             Tarina zgodba 2.del (7,2 MB) Xvid format

   Na vrh strani

   

   

  Originalni naslovNestrpnost v drugačnosti Avtor / Režiser Bojana Petkovič
  Produkcija Drugi pomembni sodelujočiscenarij - Katarina Kurtjak, montaža - Darja in Bojana Petkovič 
  KategorijaDokumentarni – igrani filmŠolaSrednja šola
  Čas trajanja 10 minut 19 sekundDatum produkcije Januar 2006
  Kratek sinopsis filma
   Nina se je vračala s prijatelji iz zabave. Zaradi alkohola ji postane slabo in obsedi na polici ulične svetilke. Mimo pride neki piflar iz njene šole in ji pomaga domov. Nina ga povabi v šoli, da se pridruži njeni klapi po šoli na pijači. Njena družba ga ne sprejme, zato se tudi Nina odloči, da ga ne želi več videti.
  Kratka predstavitev avtorja(-ev) / režiserja(-ev)
  S kratkimi  filmi se ukvarjam ljubiteljsko že od 12 leta, ko sem s sestrama odkupila staro kamero. Nastalo je kar nekaj družinskih filmov. Letos januarja sem se začela ukvarjati še z montažo in nastala sta 2 filma v dveh mesecih: Nestrpnost v drugačnosti in Tarina zgodba.


  Film:  Nestrpnost v drugačnosti 1.del (8,3 MB) Xvid format
             Nestrpnost v drugačnosti 2.del (6,7 MB) Xvid format

  Na vrh strani

   

   

  Originalni naslovNistagmusAvtor / Režiser Sara Malačič, Mateja Hohnec 
  ProdukcijaProducenta: Drago Pinterič in Manja Petelin, Produkcija: KUD Pozitiv in Dijaški dom ICDrugi pomembni sodelujoči

  Mentor: B. Matjašič, Kamera: S Gnezda, M. Hohnec, S.Malačič, B.Matjašič, A.Požar

  Montaža: B Matjašič, A.Požar, Maska: M.Krušlin, Luč: R.Jaušovec, Glasba: B.Lock, igralci (na prijavnici) 
  KategorijaDokumentarni – igrani filmŠolaSrednja šola
  Čas trajanja 10 minutDatum produkcije Junij 2006
  Kratek sinopsis filma
   Film je produkt Video delavnice Pozitiv, ki je potekala v Dijaškem domu Ivana Cankarja v šolskem letu 2005/06. Priprave za snemanje so potekale celo šolsko leto, snemanje pa 13. in 14. maja v Lj., na lokacijah na Poljanah, na ljubljanskem gradu in v Sostru. Film prikazuje izsek iz življenja dijaka Tineta, ki mu usodo dneva poleg zagrenjenega očeta in uličnih nasilnežev krojita tudi srhljiv namišljeni prijatelj in dekle, ki ga hočeta speljati vsak na svojo stran.
  Kratka predstavitev avtorja(-ev) / režiserja(-ev)
  Avtorici sta dijakinji Dic-a in sta se v šolskem letu 2005/06 vključili v video delavnico Pozitiv, ki jo je v Dic-u vodil mentor Bojan Matjašič. Za realizacijo je bil izbran njun sinopsis, ki sta ga v okviru delavnice razvile v scenarij. Realizirale sta ga pod mentorskim vodstvom in s pomočjo mlade v delavnici formirane filmske ekipe.


  Film:  Nistagmus 1.del (7,8 MB) Xvid format
             Nistagmus 2.del (8,5 MB) Xvid format
             Nistagmus 3.del (8,6 MB) Xvid format

  Na vrh strani

   

   

  Originalni naslovTudi ptice so si med seboj različneAvtor / Režiser Patrik Drole, Gregor Blažon
  ProdukcijaŠolski studio OŠ Dušana Muniha, Most na SočiDrugi pomembni sodelujočiŽiga Laharnar- snemalec, Miro Kavčič- mentor
  KategorijaDokumentarni filmŠolaOsnovna šola
  Čas trajanja 3 minute 17 sekundDatum produkcije September 2006
  Kratek sinopsis filma
  Film prikazuje drugačnost med pticami, ki so posnete v šolskem okolišu. Ptice so si med sabo tako kot ljudje različne, vendar složno delijo okolje v katerem živijo.
  Kratka predstavitev avtorja(-ev) / režiserja(-ev)
  Gregor Blažon, učenec 8.a. in Patrik Drole, učenec 7.b. razreda: oba že dve leti obiskujeva filmski krožek, kjer spoznavava umetnost izdelave filma in se v njej kar dobro spoznava.


  Film:  Tudi ptice so si med seboj različne (7,9 MB) Xvid format                                                                                         

  Na vrh strani

   

   

  Originalni naslovTêma drugačnosti Avtor / Režiser  Nina Tomšič
  ProdukcijaVideo delavnica SŠER, NG productionsDrugi pomembni sodelujočiIgor Gospodarič- mentor, Gašper Bregar- producent in kamerman, K. Žgajnar, L. Avsec, N. Prelovšek - gl.igralke
  KategorijaDokumentarni filmŠolaSrednja šola
  Čas trajanja 5 minut 3 sekundeDatum produkcije September 2006
  Kratek sinopsis filma
  Film prikazuje tri zelo različna dekleta, ki imajo eno skupno lastnost. Ta jih ločuje od vrstnikov – vsaka je na svoj način drugačna.
  Kratka predstavitev avtorja(-ev) / režiserja(-ev)
  Nina Tomšič obiskuje tretji letnik SŠ za Elektrotehniko in Računalništvo Ljubljana, s snemanjem filmov se ukvarja že več let.


  Film:  Tema drugačnosti 1.del (6,8 MB) Xvid format
             Tema drugačnosti 2.del (8,2 MB) Xvid format                                                                                     

  Na vrh strani

   

   

  Originalni naslovTouch of hope – Dotik upanjaAvtor / Režiser Nina Tomšič, Gašper Bregar
  ProdukcijaVideo delavnica SŠER, NG productions Drugi pomembni sodelujočiIgor Gospodarič- mentor, Gašper Bregar- kamerman, Teja Gortnar in Maša Bračič – glavni igralki 
  KategorijaDokumentarni filmŠolaSrednja šola
  Čas trajanja 5 minut 56 sekundDatum produkcije December 2005
  Kratek sinopsis filma
  Touch of hope – Dotik upanja govori o dveh dekletih, ki sta popolnoma različni; eno dekle izhaja iz srečne, urejene družine in tako je tudi njeno življenje. Drugo dekle pa živi razdrto, nemirno življenje.
  Kratka predstavitev avtorja(-ev) / režiserja(-ev)
  Nina Tomšič obiskuje tretji letnik, Gašper Bregar pa četrti letnik SŠ za Elektrotehniko in Računalništvo Ljubljana, s snemanjem filmov se ukvarjata že več let.


  Film:  Dotik upanja 1.del (8,4 MB) Xvid format
             Dotik upanja 2.del (6,6 MB) Xvid format

                                                                             

  Na vrh strani

   

   

  Originalni naslovDrugačnostAvtor / Režiser Leja Mikiæ
  ProdukcijaOŠ Toneta ČufarjaDrugi pomembni sodelujočiSnemalec, montažer: Jaka Šmid, mentor: Marija Reichman
  KategorijaDokumentarni filmŠolaOsnovna šola
  Čas trajanja 3 minute 30 sekundDatum produkcije Junij 2006
  Kratek sinopsis filma
  V filmu se prikaže učenko s svojim vedenjem, oblačenjem, odnosom do drugih izstopa v razredu. Srečanje z učenko na igrišču pa prinese pozitivo v njeno življenje.
  Kratka predstavitev avtorja(-ev) / režiserja(-ev)
  Učenka Leja Mikiæ iz 5.r.9. je dobila idejo sama, kako naj predstavi to temo. Pridobila je še igralce in se predstavila v vlogi učiteljice in režiserke.


  Film:  Drugačnost_Mikič Leja (8,7 MB) Xvid format
           
                                                                                      

  Na vrh strani

   

   

  Originalni naslovDrugačnostAvtor / Režiser Laura Pivaæ
  ProdukcijaOŠ Toneta ČufarjaDrugi pomembni sodelujočiSnemalec, montažer: Anže Čarni, mentor: Marija Reichman
  KategorijaDokumentarni filmŠolaOsnovna šola
  Čas trajanja 2 minuti 30 sekundDatum produkcije September 2006
  Kratek sinopsis filma
  Film na različne način prikaže drugačnost med ljudmi. Pozitivni poziv obravnavanja drugačnosti pa je vodilo tega filma.
  Kratka predstavitev avtorja(-ev) / režiserja(-ev)
  Učenka Laura Pivaæ je pripravila scenarij, izbrala igralce, sceno, snemalca in montažerja ter ponovno dokazala svojo ustvarjalno drugačnost, enako Anže Čarni.


  Film:  Drugačnost_Pivac Laura (8,7 MB) Xvid format                                                                                     

  Na vrh strani

   

   

  Originalni naslovDrugačnostAvtor / Režiser Martin Sonc,  Viki Twrdy
  ProdukcijaOŠ Toneta ČufarjaDrugi pomembni sodelujočiSnemalka: Simona Demšar, montaža: Viki Twrdy, mentor: Marija Reichman
  KategorijaDokumentarni filmŠolaOsnovna šola
  Čas trajanja 20 minutDatum produkcije Junij 2006
  Kratek sinopsis filma
  Učenci, ki so delali film, so ga razdelili v 3 sklope, ki se smiselno dopolnjujejo. V primeru upoštevanja dolžine filma, ne bi vsebina filma bila popolna, zato je dolžina filma morala ostati.
  Kratka predstavitev avtorja(-ev) / režiserja(-ev)
  Učenca Martin Sonc in Viki Twrdy sta kot avtorja filma pokazala vzorno ustvarjalnost, domiselnost, to tudi ostali sodelujoči. Projekt je nastal pod naslovom »Veveričke zaresne sorte« v organizaciji »Sonček«.


  Film:  Drugačnost 1.del_Martin Sonc,Viki Twrdy (7,3 MB) Xvid format        
             Drugačnost 2.del_Martin Sonc,Viki Twrdy (8,9 MB) Xvid format
             Drugačnost 3.del_Martin Sonc,Viki Twrdy (8 MB) Xvid format
             Drugačnost 4.del_Martin Sonc,Viki Twrdy (7,6 MB) Xvid format
             Drugačnost 5.del_Martin Sonc,Viki Twrdy (8 MB) Xvid format
             Drugačnost 6.del_Martin Sonc,Viki Twrdy (8,1 MB) Xvid format
             Drugačnost 7.del_Martin Sonc,Viki Twrdy (6,8 MB) Xvid format
                                                                                                 

  Na vrh strani

   

   

  Originalni naslovBilkaAvtor / Režiser Sara Kern, Monika Rajčevič
  ProdukcijaSara Kern, Monika RajčevičDrugi pomembni sodelujočiScenarij: Sara Kern
  KategorijaAnimirani filmŠolaOsnovna in srednja šola
  Čas trajanja 9 minut 16 sekundDatum produkcije Julij 2006
  Kratek sinopsis filma
  Neja se odpravi risat ob reko. Na poti sreča neznano punco, ki se ji hoče približati na dokaj čuden način. Neja je sprva jezna, nato pa punco povabi na pogovor. Na koncu odkrijeta, da se imata lahko celo fino skupaj.
  Kratka predstavitev avtorja(-ev) / režiserja(-ev)
  Sara Kern, stara 17 let, 3 letnik Waldorfske gimnazije v Ljubljani, Monika Rajčevič, stara 13 let, 8 r./9 OŠ Jožeta Kranjca Rakek.


  Film:  Bilka 1.del (8 MB) Xvid format
             Bilka 2.del (7,1 MB) Xvid format                                                                        

  Na vrh strani

   

   

  Originalni naslovČloveška pomlad pride le enkratAvtor / Režiser Simon Zupan
  ProdukcijaSimon ZupanDrugi pomembni sodelujočiKatja Jekovec: igralka
  KategorijaDokumentarni filmŠolaSrednja šola
  Čas trajanja 47 sekundDatum produkcije September 2006
  Kratek sinopsis filma
  Ta kratek film je poizkus prikaza problema o nasilju do drugačnih.
  Kratka predstavitev avtorja(-ev) / režiserja(-ev)
  Simon Zupan, dijak 4 letnika Srednje poklicne in strokovne šole v Kranju, smeri ekonomski tehnik. Zanima me filmska režija in cilj imam narediti svoj lasten celovečerec. Sodeloval sem že na nekaj natečajih.


  Film:  Človeška pomlad pride le enkrat (8 MB) Xvid format                                                                                      

  Na vrh strani

   

   

  Originalni naslovStrpnostAvtor / Režiser Rok Anžlovar
  Produkcija Drugi pomembni sodelujočiPomoč pri montaži: Žiga Anžlovar
  KategorijaAnimirani filmŠolaSrednja šola
  Čas trajanja 3 minute 5 sekundDatum produkcije April 2006
  Kratek sinopsis filma
  Čisto običajen najstnik Matej, ki ima probleme s sovrstniki, ker ni oblečen ravno po zadnji modi. Po pogovoru, ki je edina prava rešitev, sošolci ugotovijo, da je Matej pravzaprav odličen fant.
  Kratka predstavitev avtorja(-ev) / režiserja(-ev)
  Rok Anžlovar, rojen 27 oktobra 1991, v Novem mestu, vedno poln idej, se je ob dnevu strpnosti, ki ga je organizirala osnovna šola, odločil narediti ta film. Sedaj obiskuje 1 letnik Splošne gimnazije v Novem mestu.


  Film:  Strpnost (3,4 MB) Xvid format
           

  Na vrh strani

   

   

  Originalni naslovKarikatura tudi spodbuja nestrpnostAvtor / Režiser Matej Vodopivc
  ProdukcijaMatej VodopivcDrugi pomembni sodelujočiMatej Vodopivc
  KategorijaDokumentarni filmŠolaSrednja šola
  Čas trajanja 4 minute 21 sekundDatum produkcije Junij 2006
  Kratek sinopsis filma
  Nameni in cilji političnih karikatur so znani. Do kakšnih posledic lahko pripeljejo? V današnjem času smo priče zlorabe karikatur. Objava karikatur preroka Mohameda je sprožila viharne demonstracije v islamskih državah. Izbruhnilo je nasilje, tekla je kri, padale so žrtve. Izvajajo se akcije, ki spodbujajo nestrpnost, sovraštvo in netijo medcivilizacijski spopad. Ali bomo lahko rekli, da so bile karikature povod za tretjo svetovno vojno.
  Kratka predstavitev avtorja(-ev) / režiserja(-ev)
  Matej Vodopivc, rojen 9.3. 1988 je dijak ŠC Novo mesto, Srednje elektro šole in tehniške gimnazije, smer elektrotehnik računalništva. Zanima ga vse, kar zanima mlade. Največ časa posveti delovanju in uporabi IKT ter oblikovanju spletnih strani. Pri pouku zgodovine je dobil idejo, da v praksi uporabi IKT in izdelek/nalogo predstavi sošolcem. Tovrstno delo mu je izziv. Matej si je postavil tudi cilj in sicer študij informatike.


  Film:  Karikatura tudi spodbuja nestrpnost (8,1 MB) Xvid format