Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Upravne zadeve

Povzetek:

Občina Zagorje ob Savi (v nadaljevanju Občina) je kršila načela pravičnosti, zakonitosti, pravne države, zaupanja v pravo ter pravne predvidljivosti s...

Več
Povzetek:

Občini Idrija in Cerkno sta kršili načelo dobrega upravljanja, ker se nista odzivali na podane prijave na Medobčinski inšpektorat občin Idrija in...

Več
Povzetek:

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je pobudnico več let po smrti njenega očeta nenadoma z obvestilom pozvala, da poravna zapustnikove zapadle...

Več
Povzetek:

Konkretno ravnanje Občine označujemo kot redek primer dobre prakse in proaktivnega pristopa.

Več

Pobudnik je v svoji pobudi Varuhu človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) med drugim izrazil svoje nezadovoljstvo zaradi zaraščenosti zemljišča...

Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri se je izkazalo, da je isti inšpektorat, t.j. Inšpektorat Republike...

Več
Povzetek:

Načelo dobrega upravljanja zahteva, da bi pobudnik na svojo vlogo prejel odgovor tožilstva ne da bi to moral prositi in brez posredovanja Vaaruha.

Več

Upravni organ je po mnenju Varuha samovoljno posegel v obliko zapisa priimka makedonske državljanke (ter zamenjal črko »Š« s »SH«), kljub temu, da je...

Povzetek:

Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) bo, na podlagi opozorila Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) o napačnem razumevanju...

Več
Povzetek:

Če stranka upravičeno pričakuje dodaten odziv organa, se ta ne more sklicevati na 17. člen Uredbe o upravnem poslovanju. Skladno z načelom dobrega...

Več