Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost


Pobudnica, mati  osem let starega otroka, se je obrnila na Varuha z vprašanjem, kako lahko zaščiti otroka, ki mu je njegov oče odprl profil na...


Okrožno sodišče je v pravdni zadevi zaradi predodelitve treh otrok in določitve stikov centru za socialno delo (CSD) posredovalo zaprosilo za...

, ustvaril/-a VČP


Pobudnik, ki je bil v priporu, se je obrnil na nas in navajal posege v svoje pravice in v pravice svojega otroka. Od kar je v priporu nima stikov z...

, ustvaril/-a VČP

Varuha je pobudnik zaprosil za oceno, ali obrezovanje fantkov (cirkumcizija) predstavlja poseg v otrokove pravice, še zlasti, če je opravljeno le iz...

Pobudnica, mati  osem let starega otroka, se je obrnila na Varuha z vprašanjem, kako lahko zaščiti otroka, ki mu je njegov oče odprl profil na...

, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo pobudo, ki je navajala, da je policija v šolskih prostorih opravila razgovor z mladoletnim otrokom. O pogovoru niso bili vnaprej obveščeni...

, ustvaril/-a VČP

Polnoletni fant nas je vprašal, kako bi lahko postal zakoniti zastopnik svojemu dekletu, ki nima dopolnjenih šestnajst let. Skupaj bi želela obiskati...

, ustvaril/-a VČP

Petnajstletno dekle nas je zaprosilo za pojasnilo, ali je njena pravica, da se samostojno odloči za piercing, ali lahko na to njeno odločitev vplivajo...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava primer pobudnice, ki se že več kot mesec dni nahaja v priporu v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ)...

, ustvaril/-a VČP

Nevladna organizacija nas je opozorila na hudo ogroženost štiriletne deklice. Kot je bilo razvidno iz pobude in pridobljenih informacij, naj bi bila...