Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost

V obravnavo smo prejeli pobudo z osnovne šole, na kateri je bil izvršen odvzem otroka. Po mnenju osnovne šole, postopek izvršitve sklepa odvzema...

Prejeli smo pobudo z vprašanjem, pri kateri starosti se otrok lahko samostojno odloča za barvo las. Pobudniku smo pojasnili, da lahko morebitne posege...


Sodišče nas je zaprosilo za stališče glede odprtja bančnega računa za mladoletnega otroka v konkretnem primeru. Starša otroka ne živita skupaj. Otrok...


Pobudnik je za svoja otroka v šoli želel dobiti potrdilo o šolanju. Starša otrok sta razvezana in otroka sta zaupana v varstvo in vzgojo materi. Šola...

V medijih je bilo v zadnjem času veliko pisanja in komentiranja strokovnega dela centrov za socialno delo v zvezi z odvzemi otrok iz družine kot...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava pobudo v zvezi z organizacijo šolskih kosil za učence IV. Osnovne šole Celje.

Problem naj bi bila...

Že v letnem poročilu za leto 2011 smo opozarjali na problematiko, kjer so sodišča v postopku imenovala izvedenca, ki naj bi strokovno ocenil določena...

Varuh človekovih pravic je bil že leta 2012 opozorjen na nekatere vsebine v izobraževalnem postopku, ki naj bi bile otrokom neprimerne, pristojni...

Obveščeni smo bili o težavah starša v zvezi z dolžnostjo preživljanja hčerke, ki je starejša od osemnajst let. Hči je sicer že tretje leto predložila...

Pobudnica nam je podala pritožbo zoper center za socialno delo (center), ki preživninskemu zavezancu ni izdajal obvestil o revalorizaciji...