Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja


Pobudnik je Varuhu izpostavil problem dolgotrajnega postopka uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja njegove žene. Navedel je, da je bila...

Več
, ustvaril/-a VČP

O problemu delitve vdovske pokojnine med razvezano vdovo in vdovo iz poznejše zakonske zveze smo pisali že v Poročilu Varuha za leto 2008. Tedaj je...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) predlagal, naj vloži zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje prvega odstavka...

Več
, ustvaril/-a VČP

Po daljšem času smo pri Varuhu ponovno obravnavali pobudo, v kateri je pobudnica izpostavila problem neplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je 7. 1. 2009 na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) vložil zahtevek za priznanje starostne pokojnine, pa mu...

Več
, ustvaril/-a VČP

V začetku leta 2009 se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) ponovno obrnilo več nekdanjih častnikov nekdanje JLA (pobudniki) s skupnim pismom,...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila o krivici, ki se po njenem mnenju godi otrokom, ki po umrlem staršu ne morejo uveljaviti...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) naslovila pobudo, v kateri je navedla, da je prejemala vdovsko pokojnino po razvezanem zakoncu, ker...

Več
, ustvaril/-a VČP

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) je pobudnici zavrnil zahtevek za priznanje pravice do varstvenega dodatka. Zoper...

Več