Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Delavci v državnih organih


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v obravnavo prejel pobudo osebe, ki je navajala neutemeljeno zavlačevanje sodnega postopka, ki pred delovnim...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel več pobud javnih uslužbencev, ki jih je prizadela omejitev števila dni letnega dopusta, ki jo je prinesel...


Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je naslovil pobudo javni uslužbenec, ki se mu je na podlagi 168. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik, ki je zaposlen v Slovenski vojski, se trenutno šola v Šoli za častnike. Navaja, da v času šolanja za vse udeležence velja obvezna prisotnost...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha so se obrnili starši dvanajstletnega dečka, ki je umrl v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC Ljubljana), po tem ko je bil tja...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) naslovila pobudo v zvezi z dopustom zaradi posebnih pogojev dela. Zanimalo jo je, ali lahko...

, ustvaril/-a VČP

Opisujemo pobudo, s katero je pobudnik prosil za pomoč Varuha človekovih pravic RS (Varuh). Navedel je okoliščine, ki so kazale na možno nadlegovanje...

, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo pobudo, v kateri je pobudnik Varuha človekovih pravic RS (Varuh) opozoril na možnost posega v človekove pravice v bolnišnici s tem, da je...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nas je seznanil s težavo, ko mu delodajalec Ministrstvo za obrambo (MORS) ni priznalo pravic iz naslova odsotnosti z dela zaradi poškodbe pri...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik, vodja izpitnega centra ene od upravnih enot (UE), je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) posredoval pobudo, v kateri opisuje določene težave...