Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Predstavitev

Svet varuha za človekove pravice je posvetovalno telo varuha za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne varnosti, ki deluje po načelu strokovne avtonomije. Njegovo ustanovitev, naloge in cilje opredeljuje Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-UPB2) v 50.a členu.

Sestavljajo ga predsednik in 16 članic oziroma članov (člani). Sedem članov je predstavnikov civilne družbe, trije člani so predstavniki znanosti, dva člana pa sta predstavnika Vlade RS. Zagovornik načela enakosti, Informacijski pooblaščenec, Državni zbor RS in Državni svet RS imajo vsak po enega člana.

V Svet varuha za človekove pravice so bili v mandatu varuha človekovih pravic Petra Svetine imenovani:

  • kot predstavniki civilne družbe: Margerita Jurković, Žiga Vavpotič, Neli Dimc, mag. Lea Benedejčič, mag. Nataša Briški in Darja Groznik
  • kot predstavniki znanosti: dr. Patrick Vlačič, dr. Vasilka Sancin, dr. Sara Ahlin Doljak
  • kot predstavniki državnih organov: Luka Glavač Gavrilović - Državni svet RS, Alenka Jerše - Informacijski pooblaščenec RS, Jelena Aleksić - Zagovornik načela enakosti RS, Peter Pavlin - Vlada RS, dr. Marko Rakovec - Vlada RS, Nataša Voršič - Državni zbor RS

Sekretarka Sveta je dr. Kornelija Marzel.