Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Predstavitev

Svet varuha za človekove pravice je posvetovalno telo varuha za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne varnosti, ki deluje po načelu strokovne avtonomije. Njegovo ustanovitev, naloge in cilje opredeljuje Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-UPB2) v 50.a členu.

Sestavljajo ga predsednik in 16 članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: člani). Sedem članov je predstavnikov civilne družbe, trije člani so predstavniki znanosti, dva člana pa sta predstavnika Vlade RS. Zagovornik načela enakosti, Informacijski pooblaščenec, Državni zbor RS in Državni svet RS imajo vsak po enega člana.

Sekretarka Sveta je dr. Kornelija Marzel.

******************************************

V Svet varuha za človekove pravice so bili v mandatu varuha človekovih pravic Petra Svetine imenovani:

a)    kot predstavniki civilne družbe:

 • Margerita Jurković
 • Dr. Robert Masten
 • Žiga Vavpotič
 • Neli Dimc
 • Mag. Lea Benedejčič
 • Mag. Nataša Briški
 • Darja Groznik


b)    kot predstavniki znanosti:

 • dr. Patrick Vlačič
 • dr. Vasilka Sancin
 • dr. Sara Ahlin Doljak


c)    kot predstavniki državnih organov:

 • Aldijana Ahmetović, Državni svet RS
 • Alenka Jerše, Informacijski pooblaščenec RS
 • Samo Novak, Zagovornik načela enakosti RS
 • Peter Pavlin, Vlada RS
 • dr. Marko Rakovec, Vlada RS
 • Nataša Voršič, Državni zbor RSDr. Kornelija Marzel

sekretarka Sveta varuha za človekove pravice

 • 1989 – diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, pred tem pa končala študij na Višji pravni šoli v Mariboru
 • 1989  - se je zaposlila na takratni Občini v Slovenj Gradcu in bila pristojna za premoženjskopravne in denacionalizacijske zadeve.
 • 1990 - opravila strokovni izpit za delavce v državni upravi,
 • 1994  - decembra opravila pravosodni izpit.
 • 1995 - postala vodja oddelka za upravne notranje zadeve v Upravni enoti Slovenj Gradec
 • 1999  - maja je na Fakulteti za družbene vede zaključila magistrski študij na smeri menedžment neprofitnih organizacij.
 • 2002 -  bila imenovana za načelnico Upravne enote Slovenj Gradec
 • 2007 - bila ponovno imenovana za načelnico Upravne enote Slovenj Gradec, vendar je istega leta postala namestnica varuhinje dr. Zdenke Čebašek - Travnik.
 • 2013 - DZ jo je ponovno imenoval za namestnico varuhinje, tokrat Vlaste Nussdorfer.
 • 2016 na Fakluteti za upravo v Ljubljani pridobila naziv doktorica upravnih znanosti.
 • 23. 5. 2019 ji je potekel drugi mandat v vlogi namestnice.
 • od maja 2019 je zaposlena kot sekretarka Sveta varuha za človekove pravice.

Je avtorica nekaj strokovnih člankov, izvajalka seminarjev in izpraševalka na strokovnih izpitih za delo v javni upravi. Sodelovala je v projektih za uvajanje CAF v javno upravo, aktivna je bila v strokovnih združenjih društva za upravne notranje zadeve - Društva pravnikov Koroške. V prostem času je aktivna na humanitarnem področju.