Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila zaradi dolgotrajnosti pritožbenega postopka. Dne 28. 6. 2007 je vložila pritožbo zoper...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil gluhi študent, ki bi mu morala fakulteta omogočiti spremljanje predavanj in vaj s tolmačem....

Več
, ustvaril/-a VČP

Učitelj in mentor učencem za Cankarjevo priznanje nas je opozoril na določbo 11. člena Pravilnika o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje,...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) sporočila, da naj bi bil ob rednem inšpekcijskem nadzoru kršeni Zakon o šolski inšpekciji...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je z dopisom z dne 22. 1. 2007 obrnil na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), v katerem je opozoril na vprašanje...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) zaradi izterjave preplačila nadomestila preživnine, ki jo je prejemala iz Javnega...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) sta se s pismom obrnila pobudnika, ki navajata težave prebivalcev naselja ob nakupovalnem centru, ki se...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik ni dobil lastninskega certifikata, do katerega je bil upravičen vsakdo, ki je bil 5. 12. 1992, na dan uveljavitve Zakona o lastninskem...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica vse do leta 2008 ni prejela izplačila odškodnine za poškodovano hišo, ki ji jo je leta 2005 povzročil plaz. Prosila nas je za posredovanje...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je makedonski državljan, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, kjer je tudi zaposlen za nedoločen čas. V banki v Sloveniji ima sklenjeno...

Več