Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Center za človekove pravice

Center za človekove pravice opravlja širše naloge in ne obravnava pobud.

Med nalogami so zlasti:

 • promocija,
 • informiranje,
 • izobraževanje,
 • usposabljanje,
 • priprava analiz in poročil s posameznih področij spodbujanja in varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
 • organiziranje posvetovanj glede uresničevanja, spodbujanja in varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
 • sodelovanje s civilno družbo, sindikati in drugimi državnimi organi,
 • dajanje splošnih informacij o vrstah in oblikah pritožb na mednarodne organe zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
 • sodelovanje v mednarodnih organizacijah ter združenjih na evropski in svetovni ravni, ki delujejo na področju uresničevanja, spodbujanja in razvoja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Zakonske določbe glede Centra za človekove pravice (50.b člen zakona o Varuhu človekovih pravic RS) so začele veljati 1. januarja 2019.

Center vodi namestnik varuha Miha Horvat. Njegova pomočnica je dr. Simona Drenik Bavdek, univ. dipl. pravnica. V Centru sta zaposlena še:

 • Jerneja Turin, univerzitetna diplomirana pravnica
  Področje dela: svetovalka-analitičarka centra za človekove pravice

 • Miha Nabergoj, univerzitetni diplomirani pravnik
  Področje dela: svetovalec-analitik centra za človekove pravice