Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Varstvo osebnih podatkov
, ustvaril/-a VČP

Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik, ki je želel našo presojo legalnosti videonadzora na delovnem mestu. Pobudniku smo, ker ni...

Več
Varstvo osebnih podatkov
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik naj bi od Vlade RS in MNZ že skoraj leto in pol neuspešno poskušal pridobiti zapisnik seje vlade, ki naj bi se nanašal na izključno uporabo...

Več
Varstvo osebnih podatkov
, ustvaril/-a VČP

Na to problematiko smo opozorili že v LP za leto 2001. Ugotovili smo, da se proračunska sredstva dodeljujejo brez vnaprej sprejetih meril in brez...

Več
Varstvo osebnih podatkov
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je pri turističnem podjetju kupil vstopnice za ogled nogometnega prvenstva v Južni Koreji. Pozneje je od mobilnega operaterja na svoj naslov...

Več
Varstvo osebnih podatkov
, ustvaril/-a VČP

Dom oskrbovancev je na varuha naslovil vprašanje, ali je izobešanje podatkov o oskrbovancih na informacijski plošči v sprejemni avli doma kršitev...

Več
Varstvo osebnih podatkov
, ustvaril/-a VČP

Na varuha človekovih pravic se je obrnil stanovalec doma upokojencev. V pobudi je navajal, da naj bi socialna delavka doma odpirala njegovo zasebno...

Več
Varstvo osebnih podatkov
, ustvaril/-a VČP

Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik, ki je v pobudi navajal, da knjižnica ob vpisu ali ob obnovitvi članarine od uporabnikov zahteva...

Več
Varstvo osebnih podatkov
, ustvaril/-a VČP

Pobudnico, uživalko družinske pokojnine po pokojnem možu, je območni zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Mariboru obvestil, da po umrlem...

Več
Varstvo osebnih podatkov
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se nam je pritožil zaradi ravnanja zdravnice, ki mu je ob zdravniškem pregledu za voznika postavljala vprašanja, ki po njegovem mnenju...

Več