Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Upravne zadeve

Upravne zadeve

Pobudniki so nas s pisno pobudo ter tudi z osebnim pogovorom seznanili, da se težave z Agencijo in zamude pri odločanju pojavljajo tako pri izdaji ...

Več
Upravni postopki

Uvodoma velja pojasniti, da smo predmetni postopek vodili zoper tri organe oblasti, in sicer Občino Zagorje ob Savi (v nadaljevanju Občina),...

Več
Upravni postopki

Občini Idrija in Cerkno sta kršili načelo dobrega upravljanja, ker se nista odzivali na podane prijave na Medobčinski inšpektorat občin Idrija in...

Več
Davki

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je v stiski obrnila pobudnica, ki jo je FURS več let po pravnomočnosti sklepa o dedovanju...

Več
Premoženjskopravne zadeve

Dolgotrajno toleriranje neustavnih kategorizacij občinskih cest po zasebnih zemljiščih je problematika, ki se rešuje prepočasi. V konkretni pobudi...

Več
Upravne zadeve

Pobudnik je v svoji pobudi Varuhu človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) med drugim izrazil svoje nezadovoljstvo zaradi zaraščenosti zemljišča...

Več
Upravne zadeve

Na spletni strani Varuha je bil dne 6. 11. 2018 predstavljen primer iz dela Varuha Država bi posameznike prisilno priključila na javni vodovod brez...

Več
Upravne zadeve

Pobudnik je v pismu Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) sporočil, da je 14. 6. 2013 zoper sodnice iz Domžal na Okrožno državno tožilstvo v...

Več
Upravne zadeve

Upravni organ je po mnenju Varuha samovoljno posegel v obliko zapisa priimka makedonske državljanke (ter zamenjal črko »Š« s »SH«), kljub temu, da je...

Več
Upravne zadeve

Varuh je prejel več pobud, ki so se nanašale na zavrnitev prošenj za pridobitev pravice do brezplačne vozovnice za mestni linijski prevoz potnikov na...

Več