Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Svoboda vesti in izražanja

Otroci s posebnimi potrebami

Varuh je obravnaval pobudo v zvezi s pravico do izobraževanja deklice s posebnimi potrebami italijanske narodnosti, ki obiskuje osnovno šolo z...

Več
Etika javne besede


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo v zvezi z domnevnim sovražnim govorom, ki naj bi se pojavljal na vladnem portalu...

Več
Etika javne besede

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel novinarsko vprašanje, ki smo ga opredelili kot pobudo, v kateri je pobudnik navajal, da za tednik...

Več
Dostop do informacij javnega značaja

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v medijskih objavah zaznal, da Republika Slovenija sodeluje pri pogajanjih o mednarodnem sporazumu TISA (Trade...

Več
Etika javne besede


Na Varuha človekovih pravic RS se je obrnil pobudnik, ki je opozoril na sovražni govor na Radiu Krka zoper tamkajšne Rome. Opozarjeni smo bili, da se...

Več
Etika javne besede

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnil pobudnik s prošnjo za posredovanje v primeru objave prispevka za pisma bralcev,...

Več
Etika javne besede
, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo pobudo knjižničarke, ki se je na nas obrnila v dilemi, kako naj knjižnica ukrepa v primeru knjig slovenskega avtorja z odlomki nazornih...

Več
Etika javne besede
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnila pobudnica (nevladna organizacija) v zvezi z javno izraženim mnenjem okrožne sodnice v prilogi...

Več
Svoboda vesti
, ustvaril/-a VČP

V drugem primeru nam je Urad za verske skupnosti (UVS) v vednost posredoval dopise s pozivi za ukrepanje Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani ter...

Več
Etika javne besede
, ustvaril/-a VČP

Nekateri časopisi, spletni portali in TV-postaja so z vsemi podrobnostmi in imeni vpletenih objavili novice, da je zaradi nespoštovanja pravnomočne...

Več