Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Okolje in prostor

Okolje in prostor

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je kršil ustavno predpisano obveznost varstva in skrbi za ohranjanje kulturne dediščine na podlagi 5. in...

Več
Okolje in prostor

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval več pobud, ki jim je bilo skupno nezadovoljstvo pobudnikov z izvedenimi meritvami...

Več
Upravne zadeve

Na spletni strani Varuha je bil dne 6. 11. 2018 predstavljen primer iz dela Varuha Država bi posameznike prisilno priključila na javni vodovod brez...

Več
Okolje in prostor

Varuh človekovih pravic (Varuh) večkrat prejme pobude, kjer posamezniki tožijo, da jih moti hrup, ki prihaja iz gostinskega lokala. V konkretnem...

Več
Okolje in prostor

Pobudnica se je na Varuha obrnila zaradi neodzivnosti Občine Ajdovščina, na katero je naslovila več dopisov, v katerih je Občino večkrat opozorila na...

Več
Okolje in prostor

V zadevi smo opravili poizvedbo pri Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) in poleg pojasnil v konkretni zadevi, zahtevali tudi pojasnila o splošni...

Več
Okolje in prostor

Varuh že več kot 10 let prejema pobude, iz katerih izhajajo očitki zoper inšpekcijske postopke na Inšpektoratu RS za okolje in prostor (IRSOP), in...

Več
Okolje in prostor

Zakon o ohranjanju narave (ZON) vključuje tudi določila o vožnji z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila v naravnem okolju. Med obravnavo...

Več
Okolje in prostor

V obratu za obdelavo odpadkov družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu je 20. 7. 2017 je prišlo do požara. Varuh takoj po požaru ni ugotovil...

Več
Okolje in prostor

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) namenja posebno pozornost področju sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov,...

Več