Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

S predstavitvenimi zloženkami v jezikovnih različicah bližje tistim, ki želijo informacije o Varuhu

Varuh človekovih pravic (Varuh) je prenovil predstavitvene zloženke v tujih jezikih, ki so vsem, ki se želijo obrniti nanj ali jih zanima poslanstvo institucije, na voljo v italijanskem in madžarskem jeziku, v treh različicah romskega jezika ter v angleški in nemški varianti. Varuh želi s tem pripadnice in pripadnike različnih narodnih in etničnih skupin, ki živijo v Sloveniji oziroma vse tiste, ki prebivajo v Sloveniji in ne razumejo slovenskega jezika, v njim razumljivem jeziku obveščati o svojem poslanstvu in možnostih, ki jih imajo pri varovanju svojih pravic s pomočjo institucije. Zloženke bodo na sedežu Varuha in na drugih mestih na voljo tudi v tiskani obliki in v pomoč vsem, ki nimajo dostopa do svetovnega spleta ali pa se v poplavi informacij tam ne znajdejo.

V zloženkah je na jasen in pregleden način predstavljeno, kdaj se lahko posamezniki po pomoč obrnejo na Varuha in v katerih primerih lahko institucija prispeva k odpravi nepravilnosti ter kršitvi pravic in svoboščin. Prav tako je na voljo enostaven vodič, kako napisati pobudo, ki jo lahko tuji državljani, ki prebivajo v Sloveniji napišejo v njihovem maternem jeziku. Obrazloženo je tudi, kako poteka postopek pri Varuhu, kakšne so njegove pristojnosti, kaj lahko stori in česa ne more.

Varuh človekovih pravic bo z zloženkami opremil institucije, ki jih obiskuje, prav tako pa bo poskrbel, da bodo na voljo na občinah, kjer živijo predstavniki madžarske in italijanske narodne skupnosti ter predstavniki romske skupnosti. Institucija Varuha si namreč prizadeva za še aktivnejše sodelovanje z lokalnimi skupnostmi glede različnih vprašanj, ki se nanašajo na uresničevanje človekovih pravic, kot tudi na vprašanje dobrega upravljanja. 

Informativna zloženka o Varuhu v italijanskem jeziku

Informativna zloženka o Varuhu v madžarskem jeziku

Informativna zloženka o Varuhu v romskih jezikih (za Rome iz Prekmurja, Dolenjske in nekdanje Jugoslavije)

Informativna zloženka o Varuhu v angleškem jeziku

Informativna zloženka v nemškem jeziku

Natisni: