Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

3.9 Starejši

3.9.1 Priporočila dana v zvezi z epidemijo glede starejših

Na starejše se v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 nanašajo priporočila (covid-19) št. 9, 11 in 14 iz 3. dela tega letnega poročila, ki obravnava dejavnost Varuha v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 v letu 2020.

 

3.9.2 Dejavnost Varuha v zvezi z epidemijo glede starejših

Dejavnost Varuha v letu 2020 glede starejših je v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 obravnavana v naslednjih razdelkih tega poročila:

3.3.5 Posebej o verski oskrbi v socialnovarstvenih zavodih v času epidemije covid-19

3.4.3 Obveščanje (predvsem starejših) Romov v zvezi s covid-19

2.12.3 Ali je bil ukrep za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19, ki je starostnikom prepovedoval nakupovanje živil zunaj časa, namenjenega nakupovanju ranljivih skupin, diskriminatoren?

3.16.2 Dejavnosti Varuha in priporočila

3.16.2.1 Priporočila dana v zvezi z epidemijo bolezni covi-19

3.17.1.2 Zdravstveno varstvo

·       Uveljavljanje višje sile za varstvo starejših obnemoglih svojcev

3.18.1 Splošne ugotovitve in ocena stanja

3.18.1.1 Socialni prejemki, pomoči in štipendije

·       Znižanje varstvenega dodatka zaradi datuma vložitve vloge

3.18.1.3 Institucionalno varstvo

·       Neodgovorni obiskovalec in s tem povezane težave pri implementaciji ukrepov za preprečevanje okužbe s covid-19

·       Prinašanje priboljškov stanovalcem v domove za starejše v času prvega vala epidemije

·       Dom za starejše pozabil obvestiti svojce o hospitalizaciji stanovalca