Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

3.2 DEJAVNOST NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT V ZVEZI Z EPIDEMIJO BOLEZNI COVID-19

Delovanje notranje organizacijskih enot Varuha je bilo tako kot celotno delovanje Varuha prilagojeno epidemiološki situaciji. Prva seja Sveta Varuha za človekove pravice je bila namenjena prav razpravi o ukrepih zaradi epidemije (glej poglavje 1.8 tega poročila).

Delovanje Državnega preventivnega mehanizma pa je bilo prilagojeno epidemiološki situaciji tako po načinu dela kot v določenem delu tudi glede na vsebino obiskov (glej Poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2020).

V nadaljevanju je predstavljena dodatna dejavnost Centra za človekove pravice in Zagovorništva otrok v zvezi z epidemijo bolezni covid-19.