Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

3.1 STATISTIKA OBRAVNAVANIH ZADEV


 

OBRAVNAVA ZADEV S PODROČJA COVID-19

Področje dela

COVID-19 ZADEVE

od tega Covid-19 zadeve na EVT

Covid-19 EVT pogovori

SKUPAJ COVID-19

1.  Enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije

106

25

56

162

1.1  Enakost pred zakonom

0

24

2

2

1.2  Enake možnosti invalidov 

8

1

4

12

1.3  Enake možnosti glede na spolno identiteto ali usmerjenost 

0

 

0

0

1.4  Enake možnosti glede na raso, narodnost, ali etnično pripadnost 

2

 

0

2

1.0  Enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije - drugo 

96

 

50

146

2.  Varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti

82

48

42

124

2.1  Varstvo osebnih podatkov in drugih vidikov zasebnosti 

16

8

9

25

2.2  Varstvo osebnostnih pravic 

1

 

4

5

2.3  Preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi 

0

 

0

0

2.4  Reparacija 

0

 

0

0

2.5 Varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti - drugo

65

40

29

94

3. Svoboda vesti in verske skupnosti

8

1

0

8

3.1  Svoboda vesti 

5

 

0

5

3.2  Verske skupnosti 

2

1

0

2

3.0  Svoboda vesti in verske skupnosti - drugo 

1

 

0

1


4. Svoboda izražanja

5

7

1

6

4.1  Svoboda izražanja 

0

 

0

0

4.2  Etika javne besede 

4

5

2

6

4.3  Dostop do informacij javnega značaja 

0

2

0

0

4.0  Svoboda izražanja - drugo 

1

 

0

1

5.  Zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev

5

0

1

6

5.1  Pravica do zbiranja in združevanja 

4

 

0

4

5.2  Volilna pravica 

1

 

0

1

5.3  Pravica do referendumskega odločanja 

0

 

0

0

5.4  Pravica do peticije 

0

 

0

0

5.0  Zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev - drugo 

0

 

1

1


6.  Nacionalne in etnične skupnosti

6

2

2

8

6.1  Slovenci v zamejstvu in po svetu 

1

 

0

1

6.2  Položaj in pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti ter njunih pripadnikov 

1

 

0

1

6.3  Položaj in pravice romske skupnosti oziroma njenih pripadnikov 

4

2

2

6

6.4  Druge nacionalne ali etnične skupnosti 

0

 

0

0

6.0  Nacionalne in etnične skupnosti - drugo 

0

 

0

0


7.  Tujci

9

2

1

10

7.1  Pridobitev in prenehanje državljanstva 

0

 

0

0

7.2  Vstop, zapustitev in bivanje tujcev v državi 

4

2

0

4

7.3  Mednarodna zaščita, začasna zaščita in načelo nevračanja 

2

 

0

2

7.4  Mladoletniki brez spremstva

0

 

0

0

7.0  Tujci - drugo

3

 

1

4


8. Omejitev osebne svobode

40

3

45

85

8.1  Priporniki

2

 

0

2

8.2  Zaporniki 

23

1

38

61

8.3  Psihiatrični bolniki 

2

1

1

3

8.4  Osebe v socialno varstvenih zavodih 

9

 

5

14

8.5  Mladoletniki v mladinskih, vzgojnih in drugih domovih, 

2

 

0

2

8.6  Ilegalni tujci in prosilci za azil 

1

 

1

2

8.7  Osebe v forenzični enoti psihiatrije 

1

 

0

1

8.0 Drugo

0

1

0

0

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4

1

4

8

Pokojninsko zavarovanje

3

 

3

6

Invalidsko zavarovanje

1

1

1

2


Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

66

72

85

151

Zdravstveno zavarovanje

3

1

5

8

Zdravstveno varstvo

63

71

80

143


9. Socialna varnost

72

38

62

134

Socialno prejemki, pomoči in štipendije

9

4

9

18

Socialne storitve

7

 

1

8

Institucionalno varstvo

49

25

45

94

Revščina - splošno

1

 

0

1

Nasilje - povsod

1

 

0

1

Ostalo

5

9

7

12


10. Delovnopravne zadeve

24

39

40

64

10.1 Delovno razmerje

14

27

24

38

10.2 Delavci v državnih organih

3

4

1

4

10.3 Ostalo

7

8

15

22


11. Brezposelnost

0

2

4

4

11.1 Brezposelnost

0

1

0

0


14  Druge upravne zadeve

4

5

8

12

14.1  Denacionalizacija

0

 

0

0

14.2  Premoženjsko-pravne zadeve 

0

1

3

3

14.3  Davki 

3

3

2

5

14.4  Carine 

0

 

0

0

14.5  Upravni postopki

1

1

2

3

14.6 Ostalo

0

 

1

1


15  Pravosodje

16

17

10

26

15.1  Predsodni postopki - tožilstvo

0

2

0

0

15.2  Kazenski postopki

1

1

1

2

15.3  Civilni postopki in razmerja

10

13

2

12

15.4  Postopki pred delovnimi in socialnimi sodišči 

0

 

0

0

15.5  Postopki o prekrških

2

1

7

9

15.6  Upravni sodni postopki

0

 

0

0

15.7  Odvetništvo in notariat

2

 

0

2

15.8  Ostalo

1

 

0

1

16  Policijski postopki, zasebno varovanje, detektivi in redarji

11

7

7

18

16.1  Policijski postopki

7

6

4

11

16.2  Zasebno varovanje

4

1

1

5

16.3  Detektivi

0

 

0

0

16.4  Redarji

0

 

0

0


17  Okolje in prostor

14

3

2

16

17.1  Posegi v okolje

14

2

0

14

17.2  Urejanje prostora

0

 

0

0

17.0  Ostalo

0

1

2

2


18  Regulirane dejavnosti

2

1

4

6

18.1  Komunalno gospodarstvo

1

 

1

2

18.2  Komunikacije

1

 

0

1

18.3  Energetika

0

 

0

0

18.4  Promet

0

 

2

2

18.5  Koncesije

0

 

0

0

18.6  Licence

0

 

0

0

18.0  Ostalo

0

1

1

1


19  Družbene dejavnosti

37

28

15

52

19.1  Šolstvo

36

27

13

49

19.2  Šport

0

 

0

0

19.3  Kultura

1

1

0

1

19.0  Druge družbene dejavnosti

0

 

2

2


20  Stanovanjske zadeve

1

3

5

6

20.1  Stanovanjska razmerja 

1

2

1

2

20.2  Stanovanjsko gospodarstvo

0

 

0

0

20.0  Drugo

0

1

4

4


21  Varstvo otrokovih pravic

37

19

29

66

21.1  Stiki s starši

14

13

21

35

21.2  Preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja

1

 

1

2

21.3  Rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo 

1

1

1

2

21.4  Otroci s posebnimi potrebami

13

5

3

16

21.5  Otroci manjšin in ogroženih skupin

0

 

0

0

21.6  Nasilje nad otroki v družini

0

 

0

0

21.7  Nasilje nad otroki izven družine

0

 

0

0

21.0  Drugo

8

 

3

11


22. Ostalo

343

18

63

406

22.1 Zakonodajne pobude

1

 

0

1

22.2 Poprava krivic

0

 

0

0

22.3 Osebne težave

0

 

4

4

22.4 pojasnila

258

17

59

317

22.5 V vednost

69

 

0

69

22.6 Anonimne vloge

15

1

0

15

22.7 Varuh

0

 

0

0


23. Državni preventivni mehanizem

7

1

0

7

23.1 Državni preventivni mehanizem - splošno

3

 

0

3

23.1 Državni preventivni mehanizem - obiski

4

 

0

4

23.1 Državni preventivni mehanizem - drugo

0

1

0

0


24. Zagovorništvo otrok

28

0

1

29

24.1  Vloge za postavitev zagovornikov

4

 

1

5

24.2  Zagovorništvo

24

 

0

24

SKUPAJ

927

342

487

1414