Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

3.8 Invalidi

3.8.1 Priporočila dana v zvezi z epidemijo glede invalidov

Na invalide se v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 nanašajo priporočila (covid-19) št. 2, 3, 5, 7 iz 3. dela tega letnega poročila, ki obravnava dejavnost Varuha v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 v letu 2020.

 

3.8.2 Dejavnost Varuha v zvezi z epidemijo glede invalidov

Dejavnost Varuha v letu 2020 je glede starejših v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 obravnavana v naslednjih razdelkih tega poročila:

3.2.1.3 Mednarodna poročanja

3.3.5 Posebej o verski oskrbi v socialnovarstvenih zavodih v času epidemije covid-19

3.7.1 Splošne ugotovitve in ocena stanja

3.7.2.1 Priporočila dana v zvezi z epidemijo bolezni covid-19

3.7.2.2 Legitimne izjeme pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje epidemije

3.7.2.3 Otroci s posebnimi potrebami v kriznih okoliščinah

2.12.6 Solidarnostni dodatek za prejemnike nadomestila za invalidnost in družinske pomočnike

3.14.2 Pomen informiranja posameznikov o epidemiji covid-19 na način, ki je razumljiv in dostopen vsem

3.16.1.2 Osebe z omejitvami gibanja v psihiatričnih bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih

3.16.1.2 Osebe z omejitvami gibanja v psihiatričnih bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih

3.16.2.2 Priporniki in obsojenci

·       Zagotavljanje primernega prostora gibalno oviranemu obsojencu tudi v času epidemije

3.16.2.3 Osebe z omejitvami gibanja v psihiatričnih bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih

·       Pravna podlaga za omejevanje pravic stanovalcev socialnovarstvenih zavodov v času epidemije

Sodni postopki po Zakonu o duševnem zdravju v času epidemije

·       Nespoštovanje sodnih odločb o sprejemu oseb na varovane oddelke v času epidemije

3.17.1.2 Zdravstveno varstvo

·       Prehajanje meje in otroci s posebnimi potrebami

3.18.1.1 Socialni prejemki, pomoči in štipendije

3.20.2 Dejavnosti Varuha

·       Sodni postopki

3.23.1 Splošne ugotovitve in ocena stanja

3.23.1.1 Primernost ukrepov ob vračanju otrok v šole od 18. 5. 2020 dalje

3.23.1.2 Opravljanje mature in zaključnih izpitov v času epidemije