Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

3.6 Ženske in enakost spolov

3.6.1 Dejavnost Varuha v zvezi z epidemijo glede žensk in enakosti spolov

Dejavnost Varuha v letu 2020 glede žensk in enakosti spolov je v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 obravnavana v naslednjih razdelkih tega poročila:

3.2.1.2 Analize in širša vprašanja

·       COVID-19 in nasilje nad ženskami – porast nasilja, delovanje varnih hiš in svetovalnih storitev

·       Nujnost spoštovanja načela enakosti in nediskriminacije, vključno na podlagi spola – porazdelitev bremena nege in varstva otrok zaradi višje sile med oba starša

3.2.1.3 Mednarodna poročanja


3.17.1.2 Zdravstveno varstvo

·       Spremstvo partnerja pri porodu in prekinitev izvajanja načrtovanih porodov na domu v času epidemije covid-19