Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

3.10 Brezdomci

3.10.1 Dejavnost Varuha v zvezi z epidemijo glede brezdomcev

Varuh je obravnaval položaj brezdomcev v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 in podprl projekt »Korona na ulici«[1]. Dejavnost Varuha v letu 2020 glede brezdomcev pa je v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 obravnavana tudi v naslednjih razdelkih tega poročila:

3.2.1.1 Informiranje in promocije

3.18.1.4 Revščina


[1] www.varuh-rs.si/sporocila-za-javnost/novica/varuh-podpira-projekt-korona-na-ulici-ki-naslavlja-vprasanje-brezdomstva/