Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Participacija otrok in mladostnikov

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije in ZIPOM (Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov) pri ZPMS ter Dijaška organizacija Slovenije so ob 25. obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah v sodelovanju z Državnim zborom
pripravili konferenco

PARTICIPACIJA OTROK IN MLADOSTNIKOV,

ki je potekala v četrtek, 13. novembra 2014, v veliki dvorani Državnega zbora. S konferenco smo želeli prek dialoga z udeleženci spodbuditi razpravo o sedanji ravni in nadaljnjem razvoju participacije otrok in mladostnikov v družbi, ki je bistvenega pomena za razvoj demokracije.

Na konferenci so sodelovali predstavniki otroških parlamentov in Dijaške organizacije Slovenije iz vseh slovenskih regij, predstavniki organizacij članic Mladinskega sveta Slovenije, nevladnih organizacij s področja otrokovih pravic ter predstavniki državnih organov, poslanke in poslanci Državnega zbora ter predstavniki strokovne javnosti.

Zaključki konference

Novica o konferenci: Odrasli prisluhnili mladim na konferenci o participaciji otrok in mladostnikov

 

Vabilo

Prijavnica

Dnevni red

Nekatera vprašanja na katere bo skušala odgovoriti konferenca

 

 

DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE


Organizacija združenih narodov:

Deklaracija OZN in konvencija o otrokovih pravicah

The right of the child to be heard - Stališče Odbora za otrokove pravice pri OZN

Vključevanje, participacija, aktivno državljanstvo - MOVIT zbornik posveta


Svet Evrope:

Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic

Recommendations CM Council of Europe on the participation of children - 2012

Svet Evrope o otrokovih pravicah

Revidirana evropska listina o vključevanju mladih

Otrokom prijazno pravosodje - smernice Sveta Evrope

 

Evropska unija:

Vključevanje, participacija, aktivno državljanstvo -  MOVIT zbornik posvetaVaruh človekovih pravic:

Posebno poročilo Varuha človekovih pravic - Zagovornik glas otroka, februar 2013

Bilten Varuha človekovih pravic o otrokovih pravicah, november 2011

 

Slovenski dokumenti:

Evalvacija mladih na lokalni ravni - Mladina 2010, končno poročilo

Analiza nabora instrumentov za vključevanje mladih

Otrok pred sodiščem - brošura Vrhovnega sodišča RS

Program za otroke in mladino 2006-2016, sprejet na Vladi RS leta 2006

Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2012-2021

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju

Analiza mnenja mladih o potencialnem znižanju starostne meje za volitve - celotno poročilo spletne ankete FINAL

 

 

 

 

 

Natisni: