Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je prejel več pobud, v zvezi z (ne)priznanjem posebne olajšave za otroka na podlagi 2. točke prvega...

Več


Pri Varuhu se že leta srečujemo s težavo pri izvajanju stikov staršev in otrok, ki jih je center za socialno delo staršem odvzel. Na problem smo...

Več


Skrbnica in rejnica mladoletnega otroka, ki je bil odvzet staršem, nas je obvestila, da Center za socialno delo skuša vzpostavljati telefonske stike...

Več
, ustvaril/-a VČP

Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo Klinike za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani se je obrnil na Varuha človekovih...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnila dijakinja dva meseca pred svojim 18. rojstnim dnevom. Njeno otroštvo je bilo polno tragičnih izkušenj, zaradi katerih je bila...

Več
, ustvaril/-a VČP

Oče osemletne deklice, ki je po razvezi staršev živela v rejniški družini, je zaprosil za posredovanje Varuha človekovih pravic RS (Varuh), ker naj...

Več