Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Delovno pravne zadeve


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je na Inšpektorat RS za delo (IRSD) podal prijavo zoper svojega delodajalca, invalidsko...

Več
Priporočilo: Pojasnila ZRSZ in njihovo ukrepanje v zvezi z obravnavo zadeve smo ocenili kot korektno. Pobude tako nismo šteli kot utemeljene. Da pa v bodoče morebiti ne bi prihajalo do omenjene sporne prakse delodajalcev, opozarjamo na nedopustnost takšnega ravnanj

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) kot aktivna iskalka zaposlitve....

VečVaruh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel skupinsko pobudo v zvezi s problematiko ocenjevanja javnih uslužbenk, ki so bile v ocenjevalnem obdobju...

Več

Pobudnica je v pobudi Varuhu človekovih pravic (Varuh) navajala, da je bila zadnje tri mesece v letu 2013 zaposlena pri delodajalcu, kjer je bila...

Več


Varuhu človekovih pravic (Varuh) je naslovil pobudo učitelj, zaposlen na osnovni šoli. Opisal je domnevno sporen način obračuna delovnih ur na njihovi...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila mlada mamica, ki ji je delodajalec takoj po končani porodniški odpovedal pogodbo o zaposlitvi....

Več

Na podlagi novinarskega prispevka o problematiki žepnin za izboljšanje statusa kulturnih delavcev je Varuh odprl lastno pobudo. V prispevku so bili...

Več

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila zaradi dvoma v pravilnost ravnanja Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ). Leta 2013 je...

Več

Varuh človekovih pravic  (v nadaljevanju: Varuh) je prejel več pobud, v katerih so posamezniki opozarjali na problematiko zaposlitvene rehabilitacije,...

Več