Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Več staršev otrok z okvaro sluha je Varuha človekovih pravic RS (Varuha) sredi leta obvestilo, da je v zdravstvenem zavodu nastal zastoj pri...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, katere hčerka je imela težave z ortodontskim zdravljenjem. Hčerka je po treh letih...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila o krivici, ki se po njenem mnenju godi otrokom, ki po umrlem staršu ne morejo uveljaviti...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) naslovila pobudo, v kateri je navedla, da je prejemala vdovsko pokojnino po razvezanem zakoncu, ker...

, ustvaril/-a VČP

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) je pobudnici zavrnil zahtevek za priznanje pravice do varstvenega dodatka. Zoper...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica, 80-letna slovenska državljanka, je po hrvaških predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v Republiki Hrvaški uveljavila pravico...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je bil invalidsko upokojen leta 1998, ker je postal popolnoma pridobitno nesposoben zaradi duševne bolezni. Drugih pravic iz invalidskega...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zaradi zdravstvenih težav ostala brez zaposlitve. Bila je v hudi finančni in...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala, da varstveno-delovni center Tončke Hočevar (VDC) od njene hčerke...

, ustvaril/-a VČP

Ob obisku ene izmed psihiatričnih bolnišnic smo naleteli na sklep Okrajnega sodišča na Ptuju, s katerim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega...