Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Omejitev osebne svobode

Država Slovenija je zavezana zagotavljati spoštovanje določenih pravil in standardov, ki se nanašajo na odvzem prostosti in jih je prevzela s...


Izvrševanje varnostnih ukrepov, izrečenih v kazenskem postopku ne ureja Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr), temveč se v tem primeru uporablja Zakon o...


Pobudnik je izpostavil, da v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob pri Mirni v predpisanem roku 10 minut ne more oddati urina za testiranje na...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil zaradi ravnanja osebja ob premestitvi iz Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ljubljana v ZPKZ, Dob pri Mirni, kjer so ga...

, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) se je pritožil obsojenec na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Koper. Navedel...

, ustvaril/-a VČP

Na podlagi obvestila, da dve obsojenki v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ig gladovno stavkata, ker so jima bili omejeni stiki z zunanjim...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je 22. 2. 2011 na Okrožno sodišče (OS) v Ljubljani podal zahtevo za predčasen nastop kazni zapora. OS je zahtevi ugodilo s sklepom z dne 2....

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica, zadržana v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, je menila, da so ji neopravičeno kršene njene pravice, saj ji osebje med njenim zdravljenjem na...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, katere sin je mlajša oseba z duševno motnjo in je bil na podlagi sklepa sodišča...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava primer pobudnice, ki se že več kot mesec dni nahaja v priporu v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ)...