Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Italijanska in madžarska skupnost

Povzetek:

Po mnenju Varuha človekovih pravic imajo vsi otroci (tudi otroci s posebnimi potrebami), tako na Primorskem kot drugje v Sloveniji, pravico do...

Več

Varuh je obravnaval pobudo v zvezi s pravico do izobraževanja deklice s posebnimi potrebami italijanske narodnosti, ki obiskuje osnovno šolo z...