Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Enake možnosti glede na raso, narodnost, etnično pripadnost

Povzetek:

Na Varuha se je obrnil pobudnik za pojasnilo glede neenakega odstotka za odmero starostne pokojnine za moške in ženske. Menil je, je kot moški...

Več
Povzetek:

Pobudnik je zatrjeval diskriminacijo na podlagi spola pri uporabi savne. TIRS je v primeru ugotovil diskriminacija na podlagi spola v zvezi z...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil oče samohranilec, ki (sam) skrbi za otroka, mlajšega od dveh let. Menil je, da je pri iskanju prve...