Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Delavci v državnih organih

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo javne uslužbenke, matere otroka z zmerno gibalno oviranostjo, ki je...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je očital IRSOP nedosledno izvajanje svojih dolžnosti na področju...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je Varuhu sporočila, da ji delodajalec ne prizna pravice do...

VečVaruh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel skupinsko pobudo v zvezi s problematiko ocenjevanja javnih uslužbenk, ki so bile v ocenjevalnem obdobju...

Več


Varuhu človekovih pravic (Varuh) je naslovil pobudo učitelj, zaposlen na osnovni šoli. Opisal je domnevno sporen način obračuna delovnih ur na njihovi...

Več

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) v zvezi s pravicami staršev, ki negujejo otroke s posebnimi potrebami v povezavi z...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se pogosto obračajo pobudniki v stiski zaradi izbrisa iz evidence brezposelnih oseb. Večinoma so pozabili na...

Več

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pisala pobudnica, zaposlena v Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu. Navajala je, da je po odločbi...

Več

 

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je naslovila pobudo pobudnica, ki je bila dvajset let zaposlena v glasbeni šoli za določen čas, in sicer na...

Več


V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je bil izpostavljen problem veljavnosti nekaterih določb Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje...

Več