Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

Ob spremljanju prisilne odstranitve treh tujcev iz Centra za tujce v Postojni do Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana v vlogi DPM dne 11. 4. 2020 , je...

Več
Povzetek:

V primeru zatrjevanja nastanka poškodb v času, ko je oseba pod oblastjo države in zato v ranljivem položaju, je dokazno breme na njeni strani, da poda...

Več
Povzetek:

Za odvzem prostosti, ki mora biti s strani policistov ustrezno evidentiran, se šteje vsaka omejitev prostosti, ki pomeni prisilno zadržanje. Na...

Več

Ob kontrolnem obisku na Policijski postaji Ptuj (PP Ptuj) v vlogi Državnega preventivnega mehanizma (DPM), smo med pregledom naključno izbranih...

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je že leta 2008, v okviru izvajanja nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma (DPM) na...

Ob obisku Doma starejših občanov Polde Eberl Izlake (Dom) v okviru nalog državnega preventivnega mehanizma smo bili seznanjeni, da Okrajno sodišče v...