Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pretekle zaposlitve

Državni preventivni mehanizem (DPM)

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki ga je izdala varuhinja človekovih...

Več
, ustvaril/-a VČP


Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US,...

Več

 

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

objavlja javni natečaj za zasedbo

enega prostega uradniškega delovnega mesta

Svetovalec Varuha v...

Več

Kandidat za delovno mesto sodelavec je izbran. Delovno mesto za določen čas je bilo objavljeno 8.12.2015 na spletni strani Varuha človekovih pravic RS...

Več

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr. in 47/15-ZZSDT) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o...

Več

Kandidat za delovno mesto strokovni sodelavec VII/2 je izbran.

Delovno mesto za določen čas je bilo objavljeno 16.6.2015 na spletni strani Varuha...

Več

Kandidat za delovno mesto vodja pisarne generalnega sekretarja VII/1 je izbran. 

Delovno mesto za določen čas je bilo objavljeno 16.6.2015 na...

Več

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.), v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in 2. točke prvega...

Več

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13-popr.) in 2. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih...

Več
, ustvaril/-a VČP

8. decembra 2006 poteče mandat dvema namestnikoma varuha človekovih pravic, eno mesto pa je nezasedeno. Varuh predlaga državnemu zboru imenovanje...

Več