Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pretekle zaposlitve

Kandidat za delovno mesto vodja pisarne generalnega sekretarja VII/1 je izbran. 

Delovno mesto za določen čas je bilo objavljeno 16.6.2015 na...

Več

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.), v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in 2. točke prvega...

Več

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13-popr.) in 2. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih...

Več
, ustvaril/-a VČP

8. decembra 2006 poteče mandat dvema namestnikoma varuha človekovih pravic, eno mesto pa je nezasedeno. Varuh predlaga državnemu zboru imenovanje...

Več