Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pretekli razpisi

, ustvaril/-a VČP

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007 - UPB3) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja javni natečaj za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS na Zavodu RS za zaposlovanje v Ljubljani, Parmova 33, objavlja eno prosto strokovno-tehnično delovno mesto za določen čas,...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007 - UPB3) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja javni natečaj za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih RS na Zavodu RS za zaposlovanje v Ljubljani, Parmova 33, objavlja eno prosto strokovno-tehnično delovno mesto, pod. št. EG 23739...

Več
, ustvaril/-a VČP

Preklicujemo objavo javnega natečaja za zasedbo prostih uradniških delovnih mest:

1. strokovni sodelavec  za pravna vprašanja  v oddelku za področje...

Več
, ustvaril/-a VČP

 

Zakon o varuhu človekovih pravic ZVarCP (Ur. list RS, št. 71/93 popr. 15/94) v 15. členu določa, da ima varuhinja človekovih pravic najmanj dva in...

Več

1.strokovni sodelavec  za pravna vprašanja  v oddelku za področje diskriminacije v strokovni službi Varuha (eno delovno mesto)

2. sodelavec za delo na...

Več
, ustvaril/-a VČP

8. decembra 2006 poteče mandat dvema namestnikoma varuha človekovih pravic, eno mesto pa je nezasedeno. Varuh predlaga državnemu zboru imenovanje...

Več