Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pretekli razpisi

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, (v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu človekovih pravic Republike...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) vabi k predložitvi ponudbe za izvajanje storitev spremljanja medijev in eventualno izvajanja analiz (kliping...

Več

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudbe za izvajanje storitev vzdrževanja informacijsko komunikacijske tehnologije Varuha (IKT VČP).

Vabimo...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki pri Varuhu človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) opredeljuje...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih, predstavitvenih in drugih...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za opravljanje strokovnih nalog varstva pri delu za leto 2010.

Rok za oddajo ponudbe je 21. oktober...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za izvajanje kliping storitev za leto 2010.

Rok za oddajo ponudbe je 17. september 2010 do 13.00 ure.

...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za zunanje izvajanje notranjega revidiranja za leto 2010.

Rok za oddajo ponudbe je 1. julij 2010 do...

Več
, ustvaril/-a VČP

V skladu s Pravilnikom o javnem naročanju št. 0101-9/2007 z dne 29. 5. 2007 in s Pravilnikom o spremembah pravilnika o javnem naročanju št....

Več
, ustvaril/-a VČP

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-9/2007-KV z dne 21. 5. 2007, ki pri Varuhu človekovih pravic opredeljuje postopke javnega naročanja...

Več

VPRAŠANJE:

Pripravljamo dokumentacijo za razpis, št. zadeve 0403-81/2009-1, z dne 3.3.2009. Za izbiro izvajalca za opravljanje storitev grafičnega...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS poziva k oddaji ponudb za opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih in drugih izdelkov Varuha...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudbe izvajanje storitev spremljanja medijev in eventualno izvajanja analiz medijskega poročanja za potrebe...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudbe za zunanje izvajanje notranjega revidiranja za leti 2008 in 2009. Ponudbo je potrebno oddati do...

Več

V skladu s Pravilnikom o javnem naročanju št. 0101-9/2007 z dne 29.5. 2007 in s Pravilnikom o spremembah pravilnika o javnem naročanju št....

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca za opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih,...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali...

Več
, ustvaril/-a VČP

 

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-9/2007-KV z dne 21.5.2007, ki pri Varuhu človekovih pravic opredeljuje postopke javnega naročanja...

Več

 

V skladu s 7. in 8. členom Pravilnika o javnem naročanju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije št. 0101-9/2007-1 z dne 29.5.2007 vas vabimo,...

Več
, ustvaril/-a VČP

V skladu s 7. točko prvega odstavka 24. člena ZJN-2 (Ur. list RS, št. 128/06) in s Pravilnikom za oddajo javnih naročil male vrednosti (0102-2/2005 z...

Več