Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Preventivni Obiski

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 28. 11. 2023 opravil nenapovedani kontrolni obisk Strokovnega centra Logatec (SC Logatec). Na obisku sta...

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 25. 8. 2023 obiskal Krizni center za otroke Palček Maribor (KCO Palček). Gre za organizacijsko enoto Centra za...

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 16. 11. 2023 opravil redni nenapovedan obisk Policijske postaje (PP) Trbovlje in PP Gornja Radgona. Ob obisku...

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 17. 10. 2023 opravil redni nenapovedan obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Oddelek Novo mesto...

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 8. 6. 2023 opravil redni nenapovedani obisk Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo (Enota) v...

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 26. 7. 2023 opravil redni nenapovedani obisk oddelka za gerontopsihiatrijo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik....

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 5. 10. 2023 opravil redni nenapovedan obisk treh policijskih postaj, in sicer v Rušah, Lenartu in v Ljutomeru....

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 14. 9. 2023 opravil redni nenapovedan obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Odprti oddelek...

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 18. in 19. 4. 2023 opravil redni nenapovedani obisk Strokovnega centra Višnja Gora (SC Višnja Gora). Članici...

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 2. 8. 2023 opravil redni nenapovedan obisk policijskih postaj (PP) Slovenske Konjice, Rogaška Slatina in Šmarje...

DPM – PREGLED OBISKOV V LETU 2019

1.      

20. 3. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC Ana Repič, sta opravila nenapovedani kontrolni obisk Centra starejših Horjul.

2.      

25. 3. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) Urša Regvar, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Ljubljana Šiška.

3.      

25. 3. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC Urša Regvar, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Ljubljana Vič. Pri obisku je sodeloval tudi varuh Peter Svetina.

4.      

25. 3. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC Urša Regvar, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Postojna.

5.      

4. 4. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut Maja Ladić, sta opravila nenapovedani obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Odprti oddelek Ig.

6.      

10. 4. 2019

Člani DPM, Ivan Šelih, namestnik varuha, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE Pia Verdnik, so opravili nenapovedani obisk Postaje mejne policije Rogatec in njene enote Mednarodni mejni prehod Dobovec.

7.      

10. 4. 2019

Člani DPM, Ivan Šelih, namestnik varuha, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE Pia Verdnik, so opravili nenapovedani obisk Policijske postaje za izravnalne ukrepe Celje.

8.      

10. 4. 2019

Člani DPM, Ivan Šelih, namestnik varuha, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE Pia Verdnik, so opravili nenapovedani obisk Postaje mejne policije Bistrica ob Sotli.

9.      

12. 4. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Spominčica – Alzheimer Slovenija David Krivec, sta opravila nenapovedani kontrolni obisk Zavoda sv. Martina, Srednja vas v Bohinju.

10.   

23. 4. 2019

Člani DPM, Ivan Šelih, namestnik varuha, svetovalca varuha Robert Gačnik, spec., in Andreja Srebotnik ter predstavniki pogodbenih nevladnih organizacij Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC (Adriana Aralica), Mirovnega inštituta (Marko Ribać) in SKUP – skupnost privatnih zavodov (Katja Piršič), so opravili nenapovedani obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig. Pri obisku je sodeloval tudi varuh Peter Svetina.

Obisk s področja zagotavljanja zdravstvene oskrbe je 25. aprila 2019 opravil še dr. Milan Popovič, dr. med., spec. kirurgije, zdravnik izvedenec DPM.

11.   

24. 4. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik, sta opravila nenapovedani kontrolni obisk Doma starejših Lendava.

12.   

8. 5. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE Pia Verdnik, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Radlje ob Dravi. Pri obisku so sodelovali tudi varuh Peter Svetina, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka varuha za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič.

13.   

8. 5. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE Pia Verdnik, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Maribor II.

14.   

8. 5. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE Pia Verdnik, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Ruše.

15.   

9. 5. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Novi paradoks Mateja Markovič, sta opravila nenapovedani kontrolni obisk Doma upokojencev Idrija, Enote Marof.

16.   

16. 5. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut Katarina Vučko, sta opravila nenapovedani obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob, Polodprti oddelek Slovenska vas.

17.   

23. 5. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP – skupnost privatnih zavodov Jure Trbič, sta opravila nenapovedani kontrolni obisk Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.

18.   

5. 6. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP – skupnost privatnih zavodov Jure Trbič, sta opravila nenapovedani kontrolni obisk Doma upokojencev Idrija.

19.   

5. 6. 2019

Članici DPM, svetovalka varuha Ana Polutnik in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) Adriana Aralica, sta opravili nenapovedani tematski obisk Mladinskega doma Jarše (stanovanjskih skupin Hiša, Kokos in Zeleni tir).

20.   

6. 6. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE David Borlinič Gačnik, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Lenart.

21.   

6. 6. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE David Borlinič Gačnik, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Gornja Radgona.

22.   

6. 6. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE David Borlinič Gačnik, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Lendava.

23.   

10. 6. 2019

Članici DPM, svetovalka varuha Ana Polutnik in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC Adriana Aralica, sta opravili nenapovedani tematski obisk Vzgojnega zavoda Planina.

24.   

12. 6. 2019

Članici DPM, svetovalka varuha Ana Polutnik in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC Adriana Aralica, sta opravili nenapovedani tematski obisk Mladinskega doma Malči Beličeve.

25.   

17. 6. 2019

Članici DPM, svetovalka varuha Ana Polutnik in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC Adriana Aralica, sta opravili nenapovedani tematski obisk Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec.

26.   

20. 6. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC Urša Regvar, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Sežana.

27.   

20. 6. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC Urša Regvar, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Koper.

28.   

20. 6. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC Urša Regvar, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Piran.

29.   

3. 7. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Spominčica – Alzheimer Slovenija Alenka Virant, sta opravila nenapovedani obisk Obalnega doma upokojencev Koper.

30.   

12. 7. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut dr. Marko Ribać, sta opravila nenapovedani obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Oddelek Novo mesto.

31.   

17. 7. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP – skupnost privatnih zavodov Neža Peternelj, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Velenje.

32.   

17. 7. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP – skupnost privatnih zavodov Neža Peternelj, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Šmarje pri Jelšah.

33.   

17. 7. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP – skupnost privatnih zavodov Neža Peternelj, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Rogaška Slatina.

34.   

18. 7. 2019

Člani DPM, namestnik varuha Ivan Šelih, svetovalca varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavnik pogodbene nevladne organizacije Novi paradoks Srečko Brumen, so opravili napovedani obisk Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo Univerzitetne klinike za psihiatrijo v Ljubljani.

35.   

22. 7. 2019

Člani DPM, Ivan Šelih, namestnik varuha, in svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., ter predstavnika pogodbenih nevladnih organizacij Slovenska fundacija za UNICEF dr. Romana Zidar in Humanitarnega društva Pravo za vse Aljaž Lep, so opravili nenapovedani obisk Prevzgojnega doma Radeče.

36.   

31. 7. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik, sta opravila nenapovedani redni obisk Pegazovega doma Rogaška Slatina.

37.   

5. 8. 2019

Člani DPM, Ivan Šelih, namestnik varuha, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC Adriana Aralica, so opravili nenapovedani obisk Postaje mejne policije Kočevje.

38.   

6. 8. 2019

Člana DPM, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC Adriana Aralica, sta opravila nenapovedani obisk Postaje mejne policije Metlika.

39.   

8. 8. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE David Borlinič Gačnik, sta opravila nenapovedani kontrolni obisk Psihiatrične bolnišnice Ormož.

40.   

13. 8. 2019

Člani DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič, predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP – skupnost privatnih zavodov Jure Trbič in izvedenec dr. Peter Pregelj, so opravili nenapovedani tematski obisk Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Enote Prebold.

41.   

20. 8. 2019

Člani DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič, predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP – skupnost privatnih zavodov Jure Trbič in izvedenec dr. Peter Pregelj, so opravili nenapovedani tematski obisk Doma upokojencev Kranj.

42.   

21. 8. 2019

Člani DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič, predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP – skupnost privatnih zavodov Jure Trbič in izvedenec dr. Peter Pregelj, so opravili nenapovedani tematski obisk Doma počitka Mengeš.

43.   

12. 9. 2019

Člana DPM, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse Pia Verdnik, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Gorišnica.

44.   

12. 9. 2019

Člana DPM, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse Pia Verdnik, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Ptuj.

45.   

18. 9. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC Urša Regvar, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Ljutomer.

46.   

18. 9. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC Urša Regvar, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Murska Sobota.

47.   

25. 9. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP – skupnost privatnih zavodov Neža Peternelj, sta opravila nenapovedani obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob, Odprti oddelek Puščava.

48.   

30. 9. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik, sta opravila nenapovedani kontrolni obisk Centra starejših občanov Ormož.

49.   

9. 10. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP – skupnost privatnih zavodov Katja Piršič, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Brežice.

50.   

9. 10. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP – skupnost privatnih zavodov Katja Piršič, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Krško.

51.   

9. 10. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP – skupnost privatnih zavodov Katja Piršič, sta opravila nenapovedani obisk Policijske postaje Sevnica.

52.   

11. 10. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Spominčica – Alzheimer Slovenija, sta opravila nenapovedani kontrolni obisk Doma Taber, Cerklje na Gorenjskem.

53.   

15. 10. 2019

Člani DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič, predstavnik pogodbene nevladne organizacije Spominčica – Alzheimer Slovenija David Krivec in izvedenec dr. Peter Pregelj, so opravili nenapovedani tematski obisk Doma upokojencev Ptuj.

54.   

22. 10. 2019

Člani DPM, svetovalca varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik, predstavnica pogodbene nevladne organizacije Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Marija Milavec Kapun in izvedenec dr. Peter Pregelj, so  opravili nenapovedani tematski obisk DEOS, Centra starejših Trnovo.

55.   

23. 10. 2019

Člani DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič, predstavnica pogodbene nevladne organizacije ZDUS Slavica Frelih in izvedenec dr. Peter Pregelj, so opravili nenapovedani tematski obisk Doma upokojencev Izola.

56.   

23. in 24. 10. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut dr. Marko Ribać, sta opravila nenapovedani obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper.

Obisk s področja zagotavljanja zdravstvene oskrbe je 28. oktobra 2019 opravil še dr. Milan Popovič, dr. med., spec. kirurgije, zdravnik izvedenec DPM.

57.   

13. 11. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Novi paradoks Mateja Markovič, sta opravila nenapovedani kontrolni obisk Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu.

58.   

19. 11. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnica pogodbene nevladne organizacije ZDUS Nives Jakomin Škrlj, sta opravila nenapovedani kontrolni obisk Doma upokojencev Vrhnika.

59.   

6. 12. 2019

Člana DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnica pogodbene nevladne organizacije ZDUS Marija Krušič, sta opravila nenapovedani kontrolni obisk Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje.

60.   

10. 12. 2019

Člani DPM, Ivan Šelih, namestnik varuha, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha, ter predstavnici pogodbenih nevladnih organizacij Mirovni inštitut (Maja Ladić) in Slovenske fundacije za UNICEF (dr. Romana Zidar), so opravili nenapovedani obisk Centra za tujce v Postojni.

61.   

18. 12. 2019

Člani DPM, svetovalca varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut Živa Humer, so opravili tematski obisk Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Dolfke Boštjančič (CUDV Draga), Draga pri Igu.

62.   

18. 12. 2019

Člani DPM, svetovalca varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut Živa Humer, so opravili tematski obisk CUDV Draga – enote Škofljica.

63.   

18. 12. 2019

Članica DPM, predstavnica pogodbene nevladne organizacije ZDUS Lili Jazbec, je opravila tematski obisk CUDV Draga – Centra slovenske Istre Ankaran.