Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Omejitev osebne svobode

Povzetek:

Zdravstvena obravnava zaprtih oseb je pomembna, saj ima vsak posameznik pravico do dostojanstvenega zdravljenja in zdravstvenega varstva. Pri tem pa...

Več
Povzetek:

Varuh je obravnaval pobudo tujca, ki je zaradi starosti in zdravstvenih razlogov potreboval nastanitev v socialnovarstvenem zavodu (domu za starejše)....

Več
Povzetek:

Z Ustavo je vsakomur zagotovljeno spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva tudi med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni (23....

Več
Povzetek:

V imenu poljskega državljana, ki je na prestajanju kazni v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, je Varuhu pisala njegova partnerka....

Več