Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Spletna delavnica mreže SEE NPM Network o krepitvi preprečevanja mučenja v jugovzhodni Evropi

Računalnik, preko katerega lahko potekajo spletne delavnice

Namestnik varuha Ivan Šelih in Robert Gačnik, spec. sta se 12. in 13. oktobra 2020 udeležila spletne delavnice državnih preventivnih mehanizmov (DPM), članov mreže SEE NPM Network na temo krepitve preprečevanja mučenja v jugovzhodni Evropi. Delavnico je organiziral DPM Hrvaške v vlogi predsedujočega mreži, ob podpori Sveta Evrope, Združenja za preprečevanje mučenja (APT) iz Ženeve in Ludwig Boltzmann Instituta.

Dogodek je bil namenjen podrobni izmenjavi izzivov in dobrih praks DPM-jev pri spremljanju uresničevanja pravic pridržanih oseb v prvih urah policijskega pridržanja. Vsaka oseba ima namreč ob pridržanju pravico do odvetnika, pravico, da o prijetju obvesti svoje bližnje oziroma tretjo osebo, in pravico do zdravniške pomoči. Prav od uresničevanja teh temeljnih jamstev že od samega začetka policijskega pridržanja in seveda primerne seznanitve s temi pravicami, je odvisna tudi učinkovitost preprečevanja mučenja, saj so takrat velika tveganja za slaba ravnanja s pridržano osebo.

Ugotovitve spletne delavnice, ki se nanašajo na načrtovanje in zbiranje informacij pred izvedbo obiskov policijskih postaj ali zaporov, spremljanje uresničevanja pravic pridržanih oseb (zlasti dostopa do odvetnika in dostopa do zdravnika), triangulacijo zbranih informacij med obiski policijskih postaj, retrospektivno intervjuvanje in analizo vzorcev bodo predstavljene v poročilu, ki bo koristen pripomoček za delo vsakega DPM-ja.

Zaključki delavnic (v angleškem jeziku)

Natisni: