Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Sekretariat

 • Andreja Novak, dipl. upravna organizatorka, specialistka managementa, svetovalka generalne sekretarke Varuha
 • Polona Bobič, dipl. upravna organizatorka, finančnica VII/2-II
 • Danijela Žvab, diplomantka upravnih ved, finančnica VII/2-II
 • Tanja Kadunc, diplomirana organizatorka-menedžerka, poslovna sekretarka VII/2
 • Branka Pintar, diplomirana ekonomistka, strokovna sodelavka VII/2-II 
 • Borut Goli, dipl. varstvoslovec, sistemski administrator VII/1
 • Maja Domjanić, diplomirana ekonomistka, poslovna sekretarka VII/2
 • Bojan Brank, poslovni sekretar, vodja pisarne VI


Glavna pisarna:

 • Mojca Šraj, diplomantka upravnih ved, vodja glavne pisarne
 • Renata Kotar, upravna tehnica, administratorka V
 • Verica Jurjavčič, ekonomska tehnica, administratorka V

e-pošta: info(at)varuh-rs.si